2009 05 18

ÅRSMÖTE
N ÄTVERKET NORDEN

Kallelse.
Till ordinarie årsstämma i Lycksele lördagen den 23 maj 2009.
Plats: Ansia Camping i Lycksele.

Tid: 11.00
___________________________________________________________________________

2009 01 24
En reformerad grundlag SOU 2008:125
REGERINGSKANSLIET
Slutbetänkande från Grundlagsutredningen som har haft i uppdrag att göra en samlad översyn om regeringsformen.
______________________________________________________________________________________

2008 12 31
Bildande av Norra Transtrandsfjällens naturreservat i Malungs kommun
Förslag till beslut ligger ute för remissbehandling och beslut väntas under 2009
___________________________________________________________________________

2008 11 05
Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m.
SOU 2008:99
Allt fler expropriationer görs av privata aktörer med ett vinstintresse. Därför vill regeringens utredare stärka äganderätten i samband med expropriation. ___________________________________________________________________________

2008 09 10
Möten om förstudie av nationalpark
SR Västerbotten
Frågan om en förstudie av en nationalpark i Vindelfjällen har splittrat både politiska partier och kommuninvånare. Nu ska informationsmöten om förstudien hållas både i Sorsele och Ammarnäs. Medverkar gör representanter från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.
----------------------------------------------

Information i nationalparksfrågan
Onsdagen den 10 september kl. 18.30, Ammarnäsgården
Torsdagen den 11 september kl. 18.30, Folkets Hus, Sorsele

_____________________________________________________________________________

2008 05 02


ÅRSMÖTE
N ÄTVERKET NORDEN

Kallelse.
Till ordinarie årsstämma i Lycksele söndagen den 18 maj 2008.
Plats: Ansia Camping i Lycksele.


Tid: 11.00

Föredragningslista årsstämma.
Verksamhetsberättelse 2007.

______________________________________________________________________________

2008 03 05
Länsstyrelsen i Västerbotten håller ett slutet möte om småviltsjakten.

Länsstyrelsen i Västerbotten kommer att hålla ett slutet möte angående småviltsjakten i Västerbotten.
Mötet kommer att ske i Lycksele någon gång under V11.
En skärskild inbjudan har gått ut till några speciellt utvalda.
Enligt moderator Anders Esselin kan bli svårt att föra en konstruktiv diskussion, om det skulle vara ett offentligt möte. Därför har man valt att gå ut med en speciell inbjudan.

När vi vet mera kommer ytterligare information att läggas ut på NN.s hemsida.

Tel nr. Länsstyrelsen Västerbotten 090-10 70 00
Björn Jonsson, Rolf Troäng eller Anders Esselin
______________________________________________________________________________


2008 02 06
Jordbruksministern besöker Jokkmokk den 7 - 9 februari
Jordbruksdepartementet,
Jordbruksminister Eskil Erlandsson deltar på Jokkmokks marknad och träffar företrädare för samerna för att ta del av och diskutera aktuella frågor kring samer och rennäring. Under besöket kommer han även att delta i ett rundabordssamtal med parter som utgör den så kallade Laponiaprocessen.


NÄTVERKET NORDEN
informerar:
En Svensk same får överhuvudtaget inte bedriva renskötsel om han/hon inte är medlem i sameby.

FAKTA SAMEBYN.
Sammanfattning
I samebyn är inte alla människor lika värda.
Medlemmarna avgör vilka som ska få medlemskap i samebyn.
Samebyn är inte representativ för urbefolkningen samer.
Samebymedlemmarna har monopol på renskötsel.
I samebyn är insynen obefintlig.
___________________________________________________________________________


2008 01 18

Jordbruksminister Eskil Erlandsson i Malå Västerbotten
Möte med Georange ideella förening - Rennäring och markanvändning, Malå

______________________________________________________________________________________


2007 06 09

ÅRSMÖTE
N ÄTVERKET NORDEN

Kallelse och inbjudan.
Till ordinarie årsstämma i Lycksele Lördagen den 9 juni 2007
Plats Skogsmuseet Gammplatsen i Lycksele.
Tid 12.00
______________________________________________________________________________________


2007 05 12
Kurs och informationsdag för privata markägare på Storuman Folkhögskola

Allmänningsdelägare och markägare
Kurs- och informationsdag på Storuman Folkhögskola
Lördagen den 12 maj 2007 kl 10.00

Program:
1) Hur bildades allmänningsskogarna i Västerbotten? Exemplifiering av Sorsele övre allmänningsskog! Föredragning och beslutsunderlag presenteras av Stig Vännberg.
2) Naturvårdsverket: Föredrag av avdelningschef Tommy Svensson från Stockholm.
3) De senaste vunna rättegångarna i domstol redovisas av EU-juristen Lars O Hull.
4) Redovisning av skriftväxling mellan Europa domstolen och svenska staten angående rätten till renskötsel på privatägda marker. Målet är f.n. registrerat som application no.39013/04 vid EU domstolen. Genomgång av EU-juristen Lars O Hull. I detta mål bör markägarna intervenera!

Kursavgift: 100 kronor per deltagare.
Du som vill delta i denna kurs gör din anmälan till telefon 0951/501 80, 010/664 81 50, 070/572 03 99 eller fax 090/13 04 54
.

Utskrift i .pdf

___________________________________________________________________________

31 oktober
Sista dagen för remissvar på

Jakt och fiske i samverkan SOU 2005:116 Slutbetänkande av Jakt- och fiskerättsutredningen
och
Samernas sedvanemarker SOU 2006:14 Betänkande av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet
Rubriken” Samernas sedvanemarker” är helt missvisande då det handlar om samebymedlemmarnas sedvanemarker.
Då samebymedlemmarna utgör mindre än 10 % av Sveriges samer kan man inte påstå att det handlar om Samernas sedvanenmarket.12 juni Sista dagen för yttrande och remiss på Nordisk Samekonvention
Länsstyrelsen i Norrbotten har för närvarande tre utredningar för remiss och yttrande
Samernas sedvanemarker (SOU2006:14)
Jakt och Fiske i samverkan (SOU 2005:116)
Nordisk samekonvention, sista dagen för yttande och remisser 12 juni.
Länsstyrelsen Norrbotten har för alla tre yttrandena begärt förlängd remisstid till 28 februari 2007, med det kommer med största sannolikhet inte beviljas


1 juni STORMÖTE OM ÄGANDERÄTTEN
LAGFARNA JORDÄGARE
NÄTVERKET NORDEN inbjuder till STORMÖTE OM ÄGANDERÄTTEN
Plats: Gräsmyr bygdegård Tid: 1 juni 2006 kl 19.00

Pågående statliga utredningar, kommer de att påverka Dig!??
1. Sven Heurgrens ”Samerna- ett ursprungsfolk i Sverige ILO:s konvention 169”
2. Sören Ekströms ”Jakt och fiske i samverkan”
3. Jan Alvås ”Samernas sedvanemarker”
och förslaget en
4. ”Nordisk Samekonvention”

Deltagare från styrelsen: Ulf Hallöf – Umeå, Stefan Holmgren – Hummelholm Nordmaling,
John Ellvin Hemfjäll - Slussfors och Ulla Andersson Johansson - Obbola
Stöd föreningen - bli medlem


19 maj Sören Ekström i Luleå
Den 19 maj kommer Sören Ekström till länsstyrelsen för att informera kring sin utredning om jakt
och fiske.


18 maj Lst Norrbotten träffar samebyar
(Sammanträde med länsstyrelsens styrelse 2006-03-31. Landshövdingens rapport)
Länsstyrelsen i Norrbotten håller ett möte med samtliga samebyar.


18 maj Biskopen i Tärnaby
Biskop Hans Stiglund inbjuder till samtal kring debattartikeln "Försoning om renbetet " Torsdagen den 18 maj 2006 kl 11.00 församlingshemmet TÄRNABY:


16 maj Informationsmöte BYASTUGAN GERTSBÄCKEN
MARKÄGARE OVAN ODLINGSGRÄNSEN
Hur många vet innebörden i Ekströmska ”jakt och fiskeutredningen”?
Remisstiden är till den första november 2006.
Hur många vet innbörden i ”Nordiska Samekonventionen”?
Yyttrande till jordbruksverket senast den 12 juni 2006.

Information kommer att hållas i BYASTUGAN GERTSBÄCKEN.(ca 2 mil väster om Sorsele eftervägen mot Ammarnäs)
Tisdagen den 16 maj klockan 11.00 – 14.00
Informatörer är jurist Lars Ola Hull och kulturgeograf Lennart Stenman.

MARKÄGARNA.


15 maj Rådslag i Kiruna
Kiruna kommun håller rådslag med utredaren Sören Ekström och inbjudna markägare,företagare,
jakt & fiskeföreningar och samebyar angående Jakt & fiskeutredningen.


 

PÅ GÅNG ARKIV