2007-12-06
”Vem äger medborgaren” Rapport från seminariet i Stockholm den 5 december 2007 hos
  Medborgarrättsrörelsen(MRR) i grundlagsfrågor under rubriken ”Vem äger medborgaren”
   
   
2007-11-23
Gränstvist i Sameland: Rapport från konferensen vid Uppsala Universitet den 21-22 nov på
temat Gränstvist i Sameland: Vad betyder Lappkodicillen från 1751 och Altevatndomen 1968 idag för Norge Sverige och samerna
   

 

RAPPORTER
OM FÖRENINGEN