Senast uppdaterad 2009 07 30  
Årsstämma 2009  
Protokoll 23 maj 2009
   
   
Årsstämma 2008  
Verksamhetsberättelse 18 maj 2008
Föredragningslista 18 maj 2008
Protokoll 18 maj 2008
Bilagor 18 maj 2008
   

Årsstämma 2007
9 juni 2007
9 juni 2007
9 juni 2007
9 juni 2007


Årsstämma 2006

18 juni 2006
18 juni 2006
18 juni 2006
     
Bildande av förening
18 april 2006
       
       
       
       
       
       

 

PROTOKOLL / ADMINISTRATION