Nyhetsklipp från DALA-DEMOKRATEN

Kommunen har fel om riksintresse för rennäringen
2007 12 18

SÄRNA/IDRE Sametinget har tagit del av förslaget till översiktsplan för Älvdalens kommuns norra delar och påpekar nu i ett yttrande att kommunen inte har rätt att avgöra var det råder riksintresse för rennäringen. Kommunen föreslog år 1994 att endast åretruntmarkerna på statlig mark skulle utgöra riksintresse och att samebyn måste teckna avtal med markägare för att få använda övrig mark. Sametinget påpekar också att kommunen gör felaktiga kopplingar mellan riksintresse för rennäringen och renskötselrätt. Sametinget delar inte heller kommunens åsikt att projektet Tre Toppar -- som Älvdalens kommun inte vill släppa trots regeringens nej -- kan genomföras utan stora konsekvenser för rennäringen.

Kommentar NÄTVERKET NORDEN
: Komunen har helt rätt, privat lagfaren mark belastas inte med renskötselrätt, vilket bla. framgår i den partiska Jakt och fiskeutredningen som gjordes av ensamutredaren Sören Ekström.