2009-12-09

Har Vattenfall blåst Jokkmokksbona på 100 tals miljoner kronor?

Enligt Svt Nordnytt 9/12 -09 kan Vattenfall vattenkraft ha undanhållit ersättning för 100 tals miljoner, till boende i bygden kring Akkats kraftstation i Jokkmokks kommun.
Gäller vattendom från 1973 som Kurt-Lennart Mickelsson (C) gruppledare Jokkmokk hittat, så har det pågått i hela 35 år.

Enligt vattendomen så ska 1 % av kraftstationens produktion gå till bygdens behov vilket
motsvarar 4- 4,5 miljoner/ år.
Mickelsson har även gjort efterforskningar bland företagare angående ersättning, men ingen
säger sig ha fått någon ersättning eller ens känt till domen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Klipp från vattendomen 1973 .

BYGDEKRAFT

Kraftstationsföretaget är av den storlek, att bestämmelserna i 4 kap vattenlagen om bygdekraft är tillämpliga därå.
Vattendomstolen förpliktar kraftstationens ägare att för kringliggande bygds behov av kraft till användning i hantverk, industri eller lantbruk eller till belysning eller uppvärmning tillhandahålla 1,0 procent av den årliga kraftmängd, som kan uttas med det installerade maskineriet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Stig Eskilsson
Boden