Demokratifientlig organisation saboterar för skogsbruket.

Vapstens sameby stoppar 24 avverkningar och fyra skogsbilvägar genom att överklaga Skogsstyrelsens avverkningstillstånd.
Konsekvensen bli att det allvarligt skadar famileskogsbruket i Västerbottens inland.

Samebyn är demokratifientlig, och har monopol på rennäring.
Hur kan politikerna tillåta att en sådan organisation får skada skogsnäringen, som är en av de viktigaste näringarna vi har i norrlands inland?
En näring som dessutom vida överträffar rennäringen i antalet sysselsatta och lönsamhet.

I hela landet finns det endast 8 renskötselföretag som deklarerade inkomst större 160 000 kr, allt enligt Statistiska centralbyråns statistik från 2004.
Vapstens sameby saboterar intäkter för familjeskogsbruket inom Tärna/Stensele på ca 10,5 Milj kronor. Detta är nästan lika mycket som alla Sveriges renskötselföretags deklarerade inkomster för 2004.

Flera av de drabbade familjeskogsbruken ägs och drivs av lappar/samer som har sitt ursprung i Vapsten. Dessa har inget som helst samröre med nuvarande Vapstens sameby som till största delen består av samer vars förfäder invandrat till området så sent som 1930-talet.

Stig Eskilsson
Boden

Senast uppdaterad 2008 01 20