2008-12-31

Renbete – hot mot naturvärden?

Länsstyrelsen i Dalarnas län har föreslagit att Norra Transtrandsfjällen blir ett naturreservat.

Motivet till att naturreservatet bildas är att skapa ett skydd för de opåverkade fjällhedar med naturligt lavtäcke som finns på Norra Transtrandsfjällen

Verksamheter som anses kunna utgöra ett hot är bl.a. renbete. Även aktiviteter som är knutna till rendrift som slitage och störning av terrängkörningsfordon.

NN

....................................................................................................................................................

Länsstyrelsen Dalarnas Län

Förslag till beslut 2008-02-20.