Jag blir ledsen, förbannad och frustrerad!
-
Betestvisten i Nordmaling är ingen tvist mellan samer och markägare, det är en tvist mellan renägare/ rennäring och markägare!
Genom den rubrik ni har satt på denna artikel kränker ni 90 % av det samiska folket!

Skriver
Marianne Johansson
Bygget Mosekälla
till redaktionen på Aftonbladet
-
Uppdaterad 2007 10 25