2010-05-31

Sensationella nyheter om jakt och fiske.

NÄTVERKET NORDEN har dokument som visar att jordägare ovan odlingsgränsen i Västerbottens län har rätt till avgiftsfritt jakt och fiske på kronomark.

I samband med avvittringen finns flera fall där nybyggarna/jordägarna förbehållit sig rättigheter, såsom jakt, fiske, mulbete, färdselrätt, uppgrundningar etc
Detta innebär att Länsstyrelsen i Västerbotten under ett halvt sekel felaktigt tagit ut avgifter för jakt och fiske, som borde återbetalas. I vart fall så begår de tjänstefel om de fortsätter att ta ut avgifter för jakt och fisketillstånd av de som är fast boende eller innehar mantalsatt jord ovan odlingsgränsen.

Länsstyrelsen i Västerbotten utmärker sig på flera sätt.
Under 1990 talet bidrog dåvarande landshövding Sten Johansson samt bitr. överlantmätare Torbjörn Yttergren med information om avvittringen som är ”helt felaktig och i strid med de genomförda avvittringsförrättningarna i Västerbottens län ovan odlingsgränsen”.

Resultatet blev en informationsskrift 11-0738, 1991 från Justitiedepartementet, som fortfarande cirkulerar som information. Den ska givetvis omgående förpassas till papperskorgen.

Hela dokumentet AVVITTRING OCH GRUNDLAGSÄNDRING


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Stig Eskilsson
Boden