2009-03-19

Nyutkomna publikationer kring mark och äganderätt.

Lennart Stenman forskar inom Kulturgeografi på KARLSTADS UNIVERSITET har i olika publikationer visat att staten på ett regelvidrigt sätt tillskansat sig bättre rätt till land och vatten i norra Sverige.
Stenman har i dagarna kommit ut med två publikationer.
Den ena handlar om Nordmalingsrättegången med en historisk tillbakablick på renskötselrätten och lagstiftningen, fram till hovrättens dom. Han har även tittat på Finsk och Norsk rennäringslagstiftning.

Den andra handlar om Skogsallmänningar i Västerbottens län. Där har han gjort en historisk forskning som sträcker sig fram till nutid och det nya reglementet. Han har även forskat kring tvister om jakträttigheter som drivits i domstolar mellan allmänningsstyrelser och enskilda allmänningsdelägare.

Böckerna kan beställas via e-post av: inger.magnusson@kau.se
Nordmalingsmålet. Pris 130 kr inkl. moms.
Skogsallmänningar i Västerbottens län. Pris 140 kr inkl. moms.

 

Andra Publikationer av Lennart Stenman

Ströängar - ett svenskt exempel på rättssäkerhet

Rätten till land och vatten i lappmarkerna i historisk belysning

Rätten till Land och Vatten - Ur ett svedjefinskt perspektiv