"Inte objektivt"(ur Land Lantbruk.)
- Ett annat problem är att utredningarna inte varit fullt objektiva i sina bedömningar. Där det till exempel saknas uppgifter om renar i ett område påstår kommissionen att det saknas källmaterial. I själva verket kan uppgifterna saknas för att det aldrig funnits renar i området, säger Lars-Göran Pettersson.

NÄTVERKET NORDEN
Kommentar.
Att båda utredningarna är partsinlagor har NÄTVERKET NORDEN hävdat länge, och visat på exempel där Ekström och Alvå valt att mörka genom att inte ens diskutera fakta som talar emot deras slutsatser.
Ett i raden av exempel är Lag 1909:53 kom till för ”tillgodoseende av nomadlapparnas behov av renbete,renskiljningsplats eller flyttningsväg för renarna”

Med tanke på detta, är uttalandet som Ekström gör i en intervju i Sameradion mycket märkligt och framförallt oförskämt.
Han påstår att
människorna i norrlands inland är laglösa!.
När han bemöter kritiken mot utredningen säger han att
”Här finns det en ganska stor klyfta mellan det som är lagstiftningen och det allmänna rättsmedvetandet som finns bland människor i norrlands inland. Och det är klart att det är ett problem att man inte accepterar den lagstiftning vi har.”
Lyssna på inslaget i Sameradion 20 juni 2006 kl 15.30: Norrlänningarna laglösa

Ekström medger dessutom att han varit partisk i utredningen.
Då han "omöjligen" kan utgå från något som går emot uppdragsgivarens strävan.
Utredningarnas trovärdighet är med detta i det närmaste obefintlig.

Stig Eskilsson
BODEN