Jämställd och diskrimineringsfritt inget för Härjedalens kommun.
Uppdaterad 2007 12 04

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun sa nej till att ”agera för en jämställd och diskrimineringsfri kommun med lika rättigheter för alla kommunmedborgare oavsett ursprung”

Sverigedemokraten Olle Larssons motion röstades ner i fullmäktige där han föreslår att Härjedalens kommun ska
”uppvakta och kräva att regeringen ska avskaffa lagar och förordningar som diskriminerar härjedalingar, och andra som bor i Norrland, och ensidigt gynnar rennäringen och människor som är av samisk börd på bekostnad av andra.
Om regeringen inte vidtar åtgärder ska Härjedalens kommun få dessa lagar och förordningar prövade i domstol.
Om svenskt rättsväsende inte finner att detta strider mot svenska lagar och förordningar ska Härjedalens kommun föra frågan till EU-domstolen och hänvisa till brott mot FN:s artikel 1.”

Lagen som Olle Larsson vill ha bort, är den som administrerar samebyn.

Fakta samebyn.


_______________________________________________________________


Mediaklipp.


2007 11 22
Härjedalen
Rasismdebatt i kommunfullmäktige
SVEG LT
Ordet rasism förekom för första gången i en debatt i Härjedalens kommunfullmäktige i går.
Detta med anledning av en motion från sverigedemokraten Olle Larsson, som hade föreslagit att kommunen ska uppvakta och kräva att regeringen ska avskaffa lagar och förordningar som diskriminerar härjedalingar och andra som bor i Norrland. Kommunstyrelsen hade föreslagit att fullmäktige skulle avslå motionen och det fick Olle Larsson att ta till orda.
– Det finns många exempel på att samerna har fördelar som den övriga ortsbefolkningen inte har och ett nej till min motion visar att ni har rasistiska värderingar, sa Olle Larsson med adress till majoriteten.
Kommunalrådet Lennart Olsson, s, svarade att han tyckte att motionen var av den arten att den borde nekats beredning.

______________________________________________________________________________________________________

2007 11 21
Ja till kommunbudgeten för 2008.
SVEG. ÖP
Årets sista sammanträde för kommunfullmäktige var fyllt av debatter men när krutröken skingrats togs samtliga beslut enligt förslag.
______________________________________________________________________________________________________

2007 11 21
Sd vill avskaffa renägares förmåner
RÄNNINGSVALLEN LT
Kommunen bör kräva att regeringen avskaffar lagar som bara gynnar rennäringen. Det anser sverigedemokraterna i Härjedalen, som vill ha lika rättigheter för alla härjedalingar.
_______________________________________________________________________________________

2007 11 10
Härjedalen
Olle Larsson om sin rasistiska motion
RÄNNINGSVALLEN LT
– Jag håller med Lennart Olsson om att det handlar om rasism i motionen. Det säger sverigedemokraten Olle Larsson om den motion han skrivit som kan läsas här nedan.
– För visst är det rasism när de som drabbas inte är renägare.
– Och inte bara rasism förresten. Det är rena aparthaidlagarna som gynnar samerna. Och renägarna är att betrakta som adel eftersom de ärver sin rätt till renskötsel. Inga andra har någon chans att komma in i den näringen.

_______________________________________________________________________________________

2007 11 10
Härjedalen
"Förödande om kommunen bifaller motionen"
RÄNNINGSVALLEN LT
"Härjedalens kommun måste agera för en jämställd och diskrimineringsfri kommun med lika rättigheter för alla medborgare oavsett ursprung, börd och inte acceptera, utan protestera mot, att raslagar styr nära en femtedel av kommunens yta. Som det nu är drivs härjedalingen sakta ut från sin egen trakt".
– Den här motionen andas rasism, menar kommunalrådet Lennart Olsson, s.
– Jag är faktiskt förvånad att Olle Larsson skrivit den här motionen och det vore förödande om kommunen skulle bifalla den.