Svenska FN-förbundet trakasserar och kränker lappar/samer.
2008 01 03
NÄTVERKER NORDEN

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet trakasserar och kränker medlemmar i NÄTVERKET NORDEN med lappskt/samiskt ursprung.

I en debattartikel i Västerbottens Folkblad den 10 december 2007 ”Klimatföljd för samisk näring” gör han en medveten sammanblandning med samebymedlemmar och samer för att ge sken av att det är en urbefolkning som berörs vilket är helt fel.

Att vår identitet sammanblandas med en samhällsform samebyn som legitimerar graderad rösträtt och monopol, är väldig lång från våra värderingar är oerhört kränkande.

Att Aleksander Gabelic ordförande i Svenska FN-förbundet tar ställning och försvarar en demokratifientlig organisation samebyn.

- Där alla människor inte är lika värda.
- Där medlemmarna avgör vilka som ska få medlemskap, och har monopol på en näring.
- Där insynen är obefintlig.

Är helt obegripligt, och knappast förenligt med

Förenta Nationernas generalförsamlings antagna och kungjorda
Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Artikel 1.
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

____________________________________________________________________________

Se även

repliken:
Svenska FN-Förbundet diskriminerar svenskar
Debatt VK
Aleksander Gabelic, för tillfället ordförande i Svenska FN-Förbundet, skriver en märklig artikel i måndags (10/12), totalt fri från historiska kunskaper och insikter.

Skriver Berth Hägglund Nordmaling