(DO) Katrin Linna trakasserar och kränker lappar/samer.
2007 12 18
NÄTVERKER NORDEN

I ett skadeståndskrav mot Krokoms kommun gör (DO) Katrin Linna en medveten sammanblandning med samebymedlemmar och samer för att ge sken av att det är en urbefolkning som berörs vilket är helt fel. Medlemmar i NÄTVERKET NORDEN med lappskt/samiskt ursprung känner sig trakasserad och kränkt av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Katri Linna.
Att vår identitet sammanblandas med en samhällsform samebyn som legitimerar graderad rösträtt och monopol, är väldig lång från våra värderingar är oerhört kränkande.

Att (DO) Katrin Linna tar ställning och försvarar en demokratifientlig organisation samebyn,
Där alla människor inte är lika värda.
Där medlemmarna avgör vilka som ska få medlemskap, och har monopol på en näring.
Där insynen är obefintlig.
Är helt obegripligt, och frångan om tjänstefel.

Största delen av den omtvistade marken utgörs dessutom privat lagfaren mark. Den marken är inte belastad med renskötselrätt, vilket framgår i den partiska Jakt och fiskeutredningen som gjordes av ensamutredaren Sören Ekström.

En av utredningarna som fått hård kritik av Justitiekanslern (JK)
JK anser att utredningarna Samernas sedvanemarker även kallad ”Gränsdragningskommissionen” och Jakt och fiske i samverkan har en viktig brist.