NÄTVERKET NORDEN-Nyhetsarkiv


08 10 31
Dikningsdom ger markägaren rätt
Land Lantbruk
Det är fullt lagligt att rensa ett dike till nivån det hade före 1986, då tillståndsplikt infördes. Det slås fast i en viktig dom från Miljööverdomstolen.
_____________________________________________

08 09 30
Kommunen: Vi diskriminerar inte samer
KROKOM LT
Krokoms kommun tillbakavisar helt anklagelsen att man skulle ha diskriminerat Jovnevaerie sameby på något sätt.
– Det skulle ju innebära att man skulle ha behandlat samebyn annorlunda än någon annan och det nekar man ju till, säger kommunens ombud, advokat Leif Andersson.

Kommentar: (DO) Katri Linna ställningstagande är minst sagt anmärkningsvärt.
Hon tar ställning för en organisation (samebyn) där alla människor inte är lika värda och där medlemskap avgörs i omröstningar. Samebymedlemmarna har även monopol på rennäringen.

Vidare fortsätter artikeln
Leif Andersson å sin sida säger att samebyn inte ens är sakägare i dessa tre bygglovsärenden, eftersom de ligger inom Åkersjöns område och därför inte berör samebyns vinterbetesmark.
Den uppfattningen delas dock inte av statens utredare i den senaste gränsdragningskommissionen.

Kommentar / information: Justitiekanslern (JK) anser "att det finns en viktig brist i utredningsarbetet." Där SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker (även kallad Gränsdragningskommissionen) ingår.
________________________________________________

08 09 30
Nej till Nationalpark
SR Västerbotten
Det blir ingen förstudie till nationalpark i Vindelfjällen.
Vid gårdagskvällens kommunfullmäktige röstades den omdebatterade förstudien ned av Sorselepolitikerna.
För nej-anhängaren, och före detta politikern Ingemar Strömgren från Ammarnäs, var det ett glädjefyllt ögonblick.
________________________________________________

08 09 30
Nej till förstudie av nationalpark i Vindelfjällen
Västerbottens Folkblad
SORSELE

Det blev till slut ett nej i Sorsele kommunfullmäktige till en förstudie av en nationalpark.
Beslutet innebär att en nationalpark inte kommer att vara aktuell längre utan kommer att läggas på planeringshyllan och kan först tas upp igen inom fem år.
- Jag stöder kommunstyrelsens beslut att inte göra en förstudie eftersom jag känner att tiden inte är rätt bland invånarna, säger Roland Wermelin kommunstyrelseordförande.
_________________________________________________

08 09 30
Nej till förstudie
Västerbottens Kuriren
Det blev nej i Sorsele kommunfullmäktige till förstudie av en nationalpark i Vindelfjällen.
- Jag känner det inte meningsfullt att gå in och argumentera i den här frågan, eftersom det är så stor majoritet för ett nej, sa Roland Wermelin, centerpartiet, kommunstyrelseordförande.
Mötet var välbesökt av ortsbor som ville följa debatten.
__________________________________________________

08 09 10
Möten om förstudie av nationalpark
SR Västerbotten
Frågan om en förstudie av en nationalpark i Vindelfjällen har splittrat både politiska partier och kommuninvånare. Nu ska informationsmöten om förstudien hållas både i Sorsele och Ammarnäs. Medverkar gör representanter från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Kommunfullmäktige har tidigare sagt ja till en förstudie och därför vill man nu informera kommuninvånarna i frågan.
--------------------------------------------
Information i nationalparksfrågan
Onsdagen den 10 september kl. 18.30, Ammarnäsgården
Torsdagen den 11 september kl. 18.30, Folkets Hus, Sorsele
_________________________________________________

08 09 08
Ytterligare en utredning för att stärka ett monopol.

Översyn av gränserna för svårföryngrad skog, fjällnära skog och skyddsskog

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/96/05/7c57ab27.pdf
Utredaren ska bland annat undersöka under vilka förutsättningar som staten ska kunna teckna så kallade renskötselavtal med markägare i områden som är av synnerlig betydelse för renskötseln.
---------------------------------------------
UPPLYSNING: I Norr och Västerbotten ovan odlingsgränsen kan endast JORDBYTE komma i fråga se Lag 1909:53
___________________________________________________

08 07 23
Rennäringen skärper tonen
Land Lantbruk
Samernas riksförbund ställer nya tuffa krav på storskogsbruket. Det framgår av en skogspolicy som antogs vid landsmötet nyligen.
Konflikten mellan skogsbruket och rennäringen har länge varit en glödhet fråga. Skogsfrågorna stod också i centrum vid SSRs landsmöte tidigare i somras. Budskapet var glasklart. Skogsnäringen måste ta större hänsyn till rennäringens behov. Kraven riktas specifikt mot skogsbolagen i den nya skogspolicy som antogs, inte mot familjeskogsbruket. Där vill SSR stärka dialogen med skogsägarna och nämner det projekt som man tidigare drev tillsammans med LRF Skogsägarna som ett bra exempel.
----------------------------------------------------------

Kommentar:
Privat lagfaren skogsmark är ej belagd med renskötselrätt.

Detta visas i bl.a.
Lagen som Sören Ekström och Jan Alvå glömde

Lag 1909:53 kom till för ”tillgodoseende av nomadlapparnas behov av renbete,renskiljningsplats eller flyttningsväg för renarna”

och
Jakt- och fiskerättsutredningen
I Sören Ekströms analys av begreppet UTMARK medger han att utredningen är partisk.


Dessa utredningar som även kallas "samerättsutredningarna" har stora brister:
Justitiekanslern (JK) anser "att det finns en viktig brist i utredningsarbetet."
i de fyra samerättsliga betänkanden ( SOU 2005:116, SOU 2005:17, SOU 2005:79 och SOU 2006:14)

LRF säljer de privata markägarna i norra Sverige.
Fredrik Bonde; Chefsjurist Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är informerad om Lag 1909:53 existens men vägrar att kommentera vad det innebär för de privata markägarna.
LRF har i stället agerat som att lagen inte finns
.
________________________________________________

08 07 14
Aska i naturen
SR Studio ETT
Allt fler vill efter döden se sin aska spridd i hav, sjöar på land eller i fjällen. Men tanken på att en avlidens aska är strödd i naturen är det inte alla som är förtjusta i. I Västerbotten har renägande samer blivit arga på att aska sprids i fjällen, som de anser är deras arbetsplats. Tomas Njene, ordförande i Vilhelmina södra sameby, vill hellre se att det anläggs en speciell kyrkogård på något fjäll.
------------------------------------------------
Debatt Västerbottens Kuriren
I alla tider har fjällen för många blivit sista vilorumme
________________________________________________

08 06 26
Disputation om renskötselrätten och rätten till naturresurserna
Nyheter Mittuniversitetet
Fil. dr. Eivind Torp, forskningshandläggare vid Mittuniversitetets humanvetenskapliga fakultetskansli
har den 3 juni 2008 avlagt doktorsgraden dr. juris vid det juridiske fakultet, universitetet i Tromsö. Titeln på avhandlingen är: Renskötselrätten och rätten till naturresurserna. Om rättslig reglering av mark- och resursanvändningen på renbetesmark i Sverige.
________________________________________________

08 06 24
Nationalpark väcker känslor
SR Västerbotten
Stämningen mellan ja- och nejsägare till nationalparksplanerna i Vindelfjällen skärpes rejält efter kommunfullmäktige i Sorsele igår.
_______________________________________________

08 06 24

Politiker sköt på nationalparksbeslut.
SR Västerbotten
Trots en lång debatt i Kommunfullmäktige i Sorsele på måndagskvällen kom man inte till beslut i den heta nationalparksfrågan. I samband med mötet demonstrerade ett sjuttiotal personer mot nationalparksplanerna.
_______________________________________________

08 06 23
Beslut om nationalpark skjuts upp
SVT
Efter en lång och hård debatt beslutade fullmäktige att återremittera frågan om en nationalpark i Vindelfjällen
_______________________________________________

08 06 11
Motståndare bemöter Wermelin
SR Västerbotten
Igår kritiserades ”Aktionsgruppen mot en nationalpark i Vindelfjälllen” av Snullorseles kommunalråd Roland Wermelin i P4 västerbotten. I Aktionsgruppen finns Hans-Emil Eriksson från Kraddsele i Sorsele som idag bemöter kritiken.
_______________________________________________

08 06 04

Sorsele backar om nationalpark
Västerbottens Kuriren
Efter massivt motstånd bland ortsbefolkningen i Sorsele backar nu politikerna när det gäller förstudie om nationalpark. - 1 900 namnunderskrifter talar sitt tydliga språk. Vi måste lyssna på medborgarna, säger Tage Karlsson, s, ledamot i kommunstyrelsen.
I går lämnade aktionsgruppen mot en nationalpark i Vindelfjällen, Amen, över en lista med 1900 namnunderskrifter.
--------------------------------------
Klipp från kommentarer i tidningen:

Nationalparksplan för Sverige
"Nationalparksplan för Sverige
Utkast och remissversion"
Sök igenom detta dokument, dvs. använd sökfunktionen i pdf
Sök på ordet förstudie.
Antal träffar 0
Avstyrka eller tillstyrka nationalpark var vad det handlade om, det skedde så i övriga Sverige.
Besvara Sommarsolen 04/06 11:48

Uppskattning
En eloge till våra folkvalda för deras kurage att uppträda som de folkvalda de är.
De vågade erkänna folkviljan i namnlistorna och ändra sitt tidigare ställningstagande.
Besvara Allan Oskarsson 04/06 11:23


_________________________________________________

08 06 04
Ny utredning ska mynna ut i sameproposition
Stockholms Fria Tidning
Samernas rättigheter är under ständig utredning. Just nu arbetar en grupp med att samla tidigare förslag och utredningar till en sameproposition.
Förslaget till sameproposition skulle egentligen redan ha varit färdigt, berättar Magnus Kindbom, stabschef på jordbruksdepartementet och den som leder gruppens arbete.

________________________________________________

08 05 31
"Vi håller vad vi lovat"
Västerbottens Kuriren
- Vi håller vad vi lovat. Om en klar majoritet säger nej, då blir det ingen nationalpark. Därför är det svårt att förstå motståndet till den förstudie vi vill göra. Det säger en bekymrad naturvårdsdirektör vid länsstyrelsen i Umeå
---------------------------------------
Klipp från kommentarer i tidningen:

Nej tack
Vi vill inta ha mer förbud.
För utvekling börja med att upprusta 363 så folk kan köra med husvagn se till att mobiltelefon gåratt ringa efter hela vägen. Vi har nu 1900 namn uderskrifter mot en Nationalpark AMEN
Besvara Hans Emil Eriksson Kraddsele 01/06 19:59

Låt er inte luras

Tro inte på att Björn Jonsson har någon befogenhet att lova er någon beslutanderätt om ev nationalpark. Detta är det vanliga sättet för makthavare att tysta ner folkets protester. Det andra sättet är att påstå att detta är ju bara en förstudie, och den kommer ju att ta flera år, så det kommer finnas gott om tid för er i Sorsele att ta ställning bla bla bla. Vill ni inte ha en nationalpark, ska ni sätta stopp för det nu! Var inte naiva och tro på muntliga löften utan värde. Då kommer ni att bli grundlurade.
Besvara Kenneth Sahlen 01/06 06:16

_________________________________________________

08 05 16
Sorsele har ingen vetorätt
Västerbottens Kuriren
Sorsele kommun har ingen vetorätt att säga nej till en nationalpark, trots tidigare löften från länsstyrelsen.
Den nybildade aktionsgruppen mot nationalparken i Vindelfjällen har i kontakt med Naturvårdsverket tagit fram uppgifter som styrker det faktum att kommunen inte har någon uttalad vetorätt i frågan
--------------------------------------

NN kommentar:
Lär av historien Sorselebor!
Med beslutet att bilda Kamajokk naturreservat körde länsstyrelsens styrelse med landshövding Per Ola Eriksson (c) i spetsen över Jokkmokks kommun och markägarna i Kvikkjokk.

_________________________________________________

08 05 09
Aktion mot nationalpark
Västerbottens Kuriren
En aktionsgrupp mot en nationalpark i Vindelfjällen har nu bildats i Sorsele. 1 400 namn i protest mot förstudie om nationalpark har också samlats in. - Vi vill att fullmäktige river upp beslutet om förstudie, säger Daniel Bengtsson, kassör i aktionsgruppen
_________________________________________________

08 05 08
Skogsägare får avverka
Västerbottens Kuriren
Framgång för de enskilda skogsägarna, men en riktig missräkning för Vapstens sameby. Det blev följden när länsrätten avgjorde två fall av runt 30 avverkningstillstånd som samebyn överklagat i Tärnatrakten
---------------------------

NN kommentar
: Skogsvårdslagen kränker äganderätten då markägaren felaktigt påtvingas samrådsplikt med samebyarna. Samebyarna har dessutom ingen rätt till renbete på privat mark ovan odlingsgränsen, vilket b.l.a. Lag (1909:53 s. 7) visar.

________________________________________________

08 05 04
Halva Sorsele skyddat
VK
Hälften av Sorsele kommun utgörs av skyddad natur i någon form - sammanlagt rör det sig om drygt 400 000 hektar. I Åsele anses bara 0,6 procent av naturen vara värd att skydda, trots att länets enda nationalpark ligger där. VK har hela listan, kommun för kommun.
_________________________________________________

08 04 29

Länsstyrelsernas varghantering avslöjas
Jakt & Jägare
Vargförvaltningen sköts redan nu av en mycket liten grupp biologer som undviker demokratiskt inflytande.
Att låta anställda på länsstyrelserna ta över ännu mer av rovdjursförvaltningen kan bli en demokratisk nitlott för länsinvånare som har problem med rovdjur. En doktorsavhandling avslöjar hur myndigheterna hittills har jobbat med vargfrågorna. Bland annat friseras vargsiffrorna av politiska skäl och vargmotståndare undviks som spårare.

-----------------------------------
NÄTVERKET NORDEN kan visa ett axplock exempel på myndigheters övertramp på demokratin.
Attityd och taktik på Avdelning Miljö Länsstyrelsen Norrbotten.


----------------------------------
NÄTVERKET NORDEN uppmanar.
Svenska folket måste sätta ner foten och talar om för domstolar, politiker och tjänstemän att kränkningar av medborgarnas grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter inte tolereras.

Gör detta genom att påverka Grundlagsutredningen, som enskild eller genom organisationer.

Kräv att Sverige inrättar en författningsdomstol som garanterar medborgarnas fri- och rättigheter. Samt en förvaltningsdomstol värt namnet "vars roll är att granska, begränsa eller straffa tjänstemän som hamnat snett när de använder sitt handlingsutrymme.”

_______________________________________________

08 04 29
Redan 1989 sa man nej till planer på en nationalpark i Vindelfjällen.
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) hade utarbetat ett förslag till gräns för storskaligt skogsbruk i fjällnära skog – en så kallad naturvårdsgräns

Ärendet var upp i Sorsele Kommunstyrelsens arbetsutskott 1988 och föredragande då var Rune Tovetjärn.
Det är för övrig samma Tovetjärn som i dag torgför naturvårdsverkets och länsstyrelsens nationalparksplaner.

Utskottet beslutade att begära in yttrande från företag och organisationer som är verksamma inom skogssektorn över Naturskyddsföreningens förslag om naturvårdsgräns.
Yttrandet från samtliga byåldermänn var enhälligt nej till eventuella planer på en nationalpark i området.

--------------------------------------
NÄTVERKET NORDENS:s
Remissyttrande nationalpark 5.3 Vindelfjällen


Samfällighetsföreningen Gärtsbäcken 1
Remissyttrande nationalpark Vindelfjällen
________________________________________________

08 04 28
Nybildat motstånd mot nationalpark
VK
På söndagskvällen bildade ortsbor i Sorsele en aktionsgrupp mot nationalpark i Vindelfjällen. - Länsstyrelsen har vilselett våra folkvalda att tro, att kommunen har vetorätt i frågan. Någon sådan vetorätt finns inte i lagen, säger Daniel Bengtsson i Rankbäcken, Sorsele
_________________________________________________

08 04 27
Telia stänger nödtelefon
Norrbottens Kuriren JOKKMOKK.
Telia tänker stänga polisens nödtelefon på fjällstationen Aktse vid Sareks nationalpark.
Motiveringen är att den nya teknik som man ska införa saknar täckning i området
-------------------------------------
NN kommentar:
Så är utvecklingen i en av Sveriges mest kända nationalparker

_________________________________________________

08 04 27
Lovar lyssna på kommunen
VK
- Det är riktigt att det inte finns någon laglig vetorätt. Men länsstyrelsen och Naturvårdsverket lovar att inte driva nationalparksfrågan mot kommunens vilja.
- Samhällsklimatet nu är annat än för 50 år sedan, i dag vill ingen driva en sådan fråga om motståndet är för stort, för det skulle inte bli bra, säger Percy Gustavsson, länsstyrelsens jurist under många år.
Ert problem är väl att få folk att tro på ett sådant löfte, mot bakgrund av hur Vattenfall for fram när landets älvar reglerades på 1950- och 1960-talen, och hur Naturvårdsverket och länsstyrelser i dag kör över markägare vid bildande av naturreservat?
----------------------------------
NN kommentar:
Länsstyrelsen i Norrbotten kränker äganderätten
Med beslutet att bilda Kamajokk naturreservat kör länsstyrelsens styrelse med landshövding Per Ola Eriksson (c) i spetsen över Jokkmokks kommun och markägarna i Kvikkjokk.
_________________________________________________

08 04 23
Diskriminering blev marktvist
SVT Mittnytt
Diskrimineringsombudsmannen, DO, anklagar krokoms kommun för diskriminering. Men nu har fallet vänt till en marktvist.
----------------------------------
NN kommentar:
Diskrimineringsombudsmannen, DO populistiska utspel verkar bli en flopp.
Dessutom tar hon ställning för en organisation samebyn, vilket är ett hyckleri som saknar motstycke.

_________________________________________________

08 04 22
Många skeptiska mot en nationalpark
VK
57 procent av de som svarat på VK:s enkät är skeptiska till nationalparksplanerna i Vindelfjällen
_________________________________________________

08 04 05
Skyddsjakt på lodjur i två samebyar
Naturvårdsverket har gett tillstånd till skyddsjakt på fyra lodjur i Vilhelmina norra och södra samebyar i Västerbottens län för att minska risken för skador på renskötseln. Det är mer än dubbelt så många föryngringar av lodjur i år jämfört med i fjol i de två samebyarna.
-------------------------------------------
NN kommentar:
Naturvårdsverkets tillstånd är en provokation helt i linje med Sveriges strategi för att stärka påstådd kollektiv sedvanerätt.

Den privata lagfarna skogsmarken omfattas ej av detta tillstånd vare sig ovanför eller nedanför odlingsgränsen då den privata marken ej är belagd med renskötselrätt.
Detta framgår tydligt i Sören Ekströms partiska analys av begreppet "UTMARK".

En utredning som för övrigt sågats av Justitiekanslern (JK) som skriver att "utredningarna inte tagit tillräcklig hänsyn till icke renägande samernas och vissa andra gruppers intressen och rättigheter."


_______________________________________________

08 04 05
Sveriges strategi för att stärka påstådd kollektiv sedvanerätt.
Redan 1948 hade lappfogden W Gardham utarbetad en strategi för hur Svenska staten skulle tillgodose lapparnas/samebymedlemmarnas behov av ”vinterbetning” utan att åsamka staten några kostnader.

En strategi som i högsta grad praktiseras än i dag.
Se artiklar nedan.
_______________________________________________

08 04 02
Betestvist i fel instans - markägare får betala
SR Jämtland
Runt 30 markägare med fastigheter mellan Ljusnan och Tännån i västra Härjedalen har förlorat en tvist med Ruvhten Sijte, Tännäs sameby.
________________________________________________

08 04 01
Tingsrätten tar inte upp betestvisten - skickar ärendet till Länsstyrelsen
Svt
TÄNNÄS - Östersunds tingsrätt tar inte upp målet mot samebyn Ruvhten sijte i Tännäs i Härjedalen - utan hänvisar ärendet till Länsstyrelsen.
Markägarna i området kräver vite på 100.000 kronor för varje dag som samebyns renar betar på deras marker. Krav som samebyns företrädare bestritt. Nu vill markägarna att tingsrätten avgör frågan.
Men Östersunds tingsrätt påpekar att de vänt sig till fel instans, och att det i stället är Länsstyrelsen i Jämtland som ska avgöra frågan.

NN kommentar: Trodde först att det var ett Aprilskämt, men det är faktiskt sant.
Östersunds tingsrätt tar inte upp ett äganderättsintrång.
I vart fall så verkar byamännen i Bispgården vänt sig till rätt instans.
(Se artikel nedan)

________________________________________________________

08 03 18
Byamän protesterar mot renar i Bispgården
UTANEDE LT
Utanede byamän i Bisp-gården, har skrivit till både länsstyrelsens juridiska funktion och rennäringsenheten med påpekande att det förekommer ren i trakten och att det inte föreligger någon samisk sedvanerätt att släppa ren för vinterbete i området.
_________________________________________________________

08 03 18
Skogspolitisk proposition
Jordbruksminister Eskil Erlandsson presenterar "En skogspolitik i takt med tiden"
För många människor är skogen en plats för naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Skogen är fortsatt betydelsefull för svensk ekonomi och skapar jobb i hela landet. Idag är ca 90 000 personer anställda inom skogsbruket och i skogsindustrin. Sveriges export av skogs- och skogsindustriprodukter uppgick till 122 miljarder kronor (2006) och efterfrågan på skogsråvara ökar.
_________________________________________________________

08 03 17
Skogsministern vill öka produktionen
Land Lantbruk
Regeringen föreslår flera kraftfulla åtgärder för att öka tillväxten i skogen. Men någon förstärkning av kraven på miljöhänsyn blir det inte.
_________________________________________________________

08 03 05
Länsstyrelsen i Västerbotten håller ett slutet möte om småviltsjakten.
Länsstyrelsen i Västerbotten kommer att hålla ett slutet möte angående småviltsjakten i Västerbotten.
Mötet kommer att ske i Lycksele någon gång under V11.
En skärskild inbjudan har gått ut till några speciellt utvalda.
Enligt moderator Anders Esselin kan bli svårt att föra en konstruktiv diskussion, om det skulle vara ett offentligt möte. Därför har man valt att gå ut med en speciell inbjudan.

När vi vet mera kommer ytterligare information att läggas ut på NN.s hemsida.

Tel nr. Länsstyrelsen Västerbotten 090-10 70 00
Björn Jonsson, Rolf Troäng eller Anders Esselin
__________________________________________________

08 03 03
Vill stoppa kojbränningar i fjällen
SR/Sameradion
Flera sametingspolitiker från Västerbotten går nu ut i enad front, över partigränserna, mot länsstyrelsens bränningar av så kallade svartbyggen i fjällen.
.............................................

Tidigare repotage.

Länsstyrelsen anklagas för tjänstemannavälde
- efter att stugor bränts ned i Vindelfjällen.
SVT Västerbotten
Sedan flera år tillbaka har Länsstyrelsen, via domstolsbeslut, låtit kronofogdemyndigheten bränna ned och förstöra jakt- och fiskekojor på statens mark i Vindelfjällen. De boende som har jakt- och fiskerätt i området talar nu om terror och tjänstemannavälde.

NN kommentar: Terror och tjänstemannaväldet är ingen isolerad företeelse i Västerbotten, det ser ut på samma sätt i Norrbotten.
Detta kan många av våra medlemmar skriva under på.


________________________________________________

08 03 01
Öppet brev till Stadsminister Fredrik Reinfeldt och Regeringen
Vapstens sameby i Västerbottens län, har överklagat 28 av 29 avverkningstillstånd i den fjällnära skogen ovan odlingsgränsen i Storumans kommun. Det handlar om 24 avverkningar och fyra skogsbilvägar.
De överklagade tillstånden berör privat skog och allmännings skog på drygt 300 hektar med ett totalt virkesvärde på ca 10,5 miljoner kronor. Skogen kommer troligast inte att kunna avverkas på flera år, detta drabbar enskilda små familjeskogsbruk hårdast, men även Tärna-Stensele allmänningsskog.
Detta kan komma att lägga en död hand över småskogsbruket i Västerbottens inland.
Inga överklaganden har inkommit på Statlig eller bolagsägda marker.
________________________________________________

08 03 01
Magnus Stålnacke (kip): Båda sidor måste sträcka ut en hand
NSD
KIRUNA. Konflikten mellan rennäring och markägare är infekterad i Kiruna.Båda sidor måste sträcka ut en hand för att rädda situationen, menar Magnus Stålnacke (kip), ledamot i miljö- och bygnämnden.- Men i grund och botten är det Sveriges riksdag och regering som är bov till det hela, säger han.
_________________________________________________________

08 02 26
"Samebyar stoppar allt"
NSD
KIRUNA. Samebyar bromsar utvecklingen av turismen i Kiruna. Det anser turistföretagaren Gunnar Selberg.- Det känns så surt och tråkigt att rennäringen försöker stoppa alla satsningar, säger han.
_________________________________________________________

08 02 25
Det finns ingen renskötselrätt på privat mark i Norrbottens län.
NN
Vittangi LRF-avdelning vill i en motion till vårstämman 2008 att
”LRF i Norrbotten arbetar för att klargöra att det inte finns någon renskötselrätt på privat mark någonstans i länet.
Nuvarande tillämpning av rennäringslagen måste betraktas som en urholkning av äganderätten.
De privata markägarna upplever att deras möjligheter att till fullo använda sig av sin äganderätt förminskas kraftigt genom den renskötselrätt som sägs finnas på deras marker."

Beslutet togs enhälligt i lokla LRFs årsmöte i Vittagi 2008-02-07
_________________________________________________

08 02 23
Arjeplogs allmänning röt till mot aktionsgrupp
Skoglig Samverkan i Norrbotten
- Arjeplog kämpar för sin överlevnad och i det sammanhanget spelar Arjeplogs allmänning en viktig roll. Vi är less på alla aktionsgrupper som kommer utifrån och ska bevara allt och hindra vår utveckling. Särskilt allvarligt är det när grupperna saknar rationella argument.
_________________________________________________

08 02 17
"Nu får det vara nog!"
Sluta misshandla oss mark¬ägare. Det är vi som sköter naturvården och produktionen bäst, inte myndigheternas tjänstemän!
Lars-Erik Klockar är uppretad och urless på hanteringen av nyckelbiotoperna. Så less att han vill samla landets markägare bakom ett upprop. Ett upprop som ska överlämnas till beslutstoppen: regeringen och skogsminister Eskil Erlandsson.

UPPROP
* Du skogsägare som fått nyckelbiotop, reservat eller naturvårdsområde på delar av din fastighet.
* Du markägare som upplever dig som misshandlad av myndigheterna.
* Du skogsskötare som blivit fråntagen din rätt att själv sköta din skogsgård.
* Du som vet att du själv sköter din skog bättre än tjänstemän.
* Du skall protestera och ansluta dig till detta ¬upprop.
* Vi markägare tar ansvar för miljö och natur!
* Vi finner oss inte i att myndigheterna tar ifrån oss våra skogar!

Uppropets webbsida:www.le-klockar.se
_________________________________________________________

08 02 14
Så vill Olle Larsson att renbetespolitiken ska se ut
RÄNNINGSVALLEN LT
Sverigedemokraten Olle Larsson i Ränningsvallen föreslår i en motion ett rikspolitiskt program inom renbetesområdena i Norrlands inland.
_________________________________________________

08 02 14
Storuman säger nja till nationalpark
STORUMAN VF
Frågan om en nationalpark i Vindelfjällen delar kommuninvånarna i Storuman.
Det visar VF:s undersökning.
– Jag blir inte förvånad, vi upplever samma sak då vi talar med folk på bygden, säger Gunilla Lundgren (s).

NN kommentar: Historien har visat att staten urholkat äganderätten för markägarna, i bland på ett regelvidrigt sätt.
Därför befarar NÄTVERKET NORDEN att staten inte kommer att fullgöra sina plikter mot markägarna som kommer att beröras, om Vindelfjällens naturreservat skulle ombildas till nationalpark.

NÄTVERKET NORDEN:s Remissyttrande.
_______________________________________________________

08 02 11
Länsstyrelsen anklagas för tjänstemannavälde
- efter att stugor bränts ned i Vindelfjällen.
SVT Västerbotten
Sedan flera år tillbaka har Länsstyrelsen, via domstolsbeslut, låtit kronofogdemyndigheten bränna ned och förstöra jakt- och fiskekojor på statens mark i Vindelfjällen. De boende som har jakt- och fiskerätt i området talar nu om terror och tjänstemannavälde.

NN kommentar: Terror och tjänstemannaväldet är ingen isolerad företeelse i Västerbotten, det ser ut på samma sätt i Norrbotten.
Detta kan många av våra medlemmar skriva under på.

________________________________________________________

08 02 11
Stor opinionsundersökning från Storuman
SVT Västerbotten
Det har stormat i politiken i Storuman efter valet. IT-frågor, skolnedläggningar och frågan om nationalpark i vindelfjällen har rört upp känslorna. För några veckor sedan hoppade några vänsterpartister av från den styrande alliansen och bildade ett nytt parti - Kommunlistan.
_________________________________________________________

08 02 07

Sameby tar strid mot framtida gruvbrytning
SVT västerbotten
Vapstens Sameby i Tärnaby, Storumans kommun, överklagar Bergsstatens beslut att ge undersökningstillstånd till företaget IGE Nordic.
_________________________________________________

08 02 06

Skogsbråket inom Tärna-Stensele trappas upp.
SVT
Värden för över 20 miljoner kronor riskerar nu att helt frysa inne efter att Vapsten sameby överklagat stora avverkningar mitt inne i samebyns renskötselområde.

NN kommentar: Den samlade deklarerade inkomsten från rennäringen var mindre än 13 miljoner kronor för 2004. Det är skandal att en enda sameby tillåts sabotera intäkter för skogsbruket. Intäkter som vida överstiger rennäringens deklarerade inkomst för ett helt år.
Stora delar av markerna ingår dessutom inte i samebyns renskötselområde.
Privat lagfaren mark ovan odlingsgränsen är inte belagd med renskötselrätt.
I samband med avvittringen avskildes markerna genom jordbyte med hjälp av


Lag (1909:53 s. 7)
angående marks avstående för Nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen.

________________________________________________

08 02 06

Jordbruksministern besöker Jokkmokk den 7 - 9 februari

_________________________________________________

08 01 24

Handläggning av bygglov bedöms som diskriminering
SR
Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att Krokoms kommun har diskriminerat Jovnevaerie sameby i Offerdal.
DO menar att Krokoms kommun gjort fel när det gäller hantering av flera bygglovsärenden på privata marker i Åkersjön som samebyn får använda för vinterbete.
Samebyn har inte fått yttra sig och ta del av de handlingar som de haft rätt till. Krokoms kommun däremot anser att de inte gjort något fel och har därför avvisat DO:s förlikningsbud. Nu kommer tvisten att avgöras i domstol.

Information NÄTVERKET NORDEN: DO stöttar en demokratifientlig organisation.
_________________________________________________

08 01 24
Vapsten öveklagar beslut
Nyhetsbyrån Sirén
Vapstens sameby i Västerbotten, överklagar till regeringen länsstyrelsens beslut om fiskeupplåtelser inom samebyns året-runt-marker. Enligt samebyn skulle besluten medföra avsevärd olägenhet för samebyns renskötsel.
_________________________________________________

08 01 11
Krokoms kommun vägrar betala skadestånd
SVT
Krokoms kommun tänker inte betala det skadestånd till Jovnevaerie sameby som diskrimineringsombudsmannen kräver, det erfar Sveriges Television.
__________________________________________________

08 01 09
Drastiska ren-förslag
VF
Skrota de slutna samebyarna. Inrätta samekommuner och ett råd för gemensamma frågor där alla samer och yrkesgrupper representeras. Och ge alla ortsbor jakt- och fiskerätt.
Det är förslag som John-Elvin Hemfjell vill att regeringen utreder.

Enligt SR Sameradion ”avfärdar” sametingets styrelseordförande Lars Anders Baer ”stora delar av Hemfjells ideer.”
__________________________________________________

08 01 03
Svenska FN-förbundet trakasserar och kränker lappar/samer
I en debattartikel i Västerbottens Folkblad den 10 december 2007 ”Klimatföljd för samisk näring” gör Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet en medveten sammanblandning med samebymedlemmar och samer för att ge sken av att det är en urbefolkning som berörs vilket är helt fel.
__________________________________________________

07 12 18
Kommunen har fel om riksintresse för rennäringen
DALA-DEMKRATEN
SÄRNA/IDRE Sametinget har tagit del av förslaget till översiktsplan för Älvdalens kommuns norra delar och påpekar nu i ett yttrande att kommunen inte har rätt att avgöra var det råder riksintresse för rennäringen.

Kommentar NÄTVERKET NORDEN: Komunen har helt rätt, privat lagfaren mark belastas inte med renskötselrätt, vilket bla. framgår i den partiska Jakt och fiskeutredningen som gjordes av ensamutredaren Sören Ekström.
___________________________________________________________

07 12 18
DO kräver Krokoms kommun på skadestånd för diskriminering av samer
Krokoms kommun underlåter rutinmässigt att höra samebyar i bygglovsärenden som påverkar samebyarnas renbetesmarker. Jovnevaerie sameby tröttnade på hanteringen och anmälde till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) som nu kräver kommunen på en och en halv miljon kronor i skadestånd till de drabbade.

(DO) Katrin Linna trakasserar och kränker lappar/samer.
Medlemmar i NÄTVERKET NORDEN med lappskt/samiskt ursprung känner sig trakasserad och kränkt av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Katri Linna.
Att vår identitet sammanblandas med en samhällsform samebyn som legitimerar graderad rösträtt och monopol, är väldig lång från våra värderingar är oerhört kränkande.


___________________________________________________

07 12 10
Professor: ”EU behöver inte rådfrågas”
SR Sameradion
Regeringens planer på att fråga EU om lov att skriva under renbeteskonventionen med Norge, möts nu av ytterligare kritik.
– Man behöver inte gå till EU om den här saken och krångla till saker och ting på det här sättet, säger Ove Bring.


EU måste rådfrågas!

"Det framgår av Brings uttalanden att han inte förstår eller vill inse att den svenska lagen endast ger samebymedlem och inte samen i allmänhet rätt till renskötsel. Redan därigenom finns det folkrättsliga skäl att tillfråga EU för ca 18 000 samers skull som står utanföre samebyarna."

Detta anser europarättsjurist Lars Ola Hull. Med anledning av prof Ove Brings uttalanden i sameradion den 10 dec 2007


__________________________________________________________

07 12 08
Småskogsägarna träffades i Hemavan.
Bygget Mosekälla.
Onsdagskvällen var ganska mild när vi små skogsägare i Tärna- Stensele allmänningsskog samlades på Norra skogsägarnas möte på FBU i Hemavan, med anledning av att Vapstens sameby överklagat 28 av 29 skogs avverkningstillstånd på sista tiden.
___________________________________________________

07 12 07
JO granskar inte utsaga om renbete.
ÖSTERSUND LT
Justitieombudsmannen har beslutat att inte utreda anmälan mot rennärings- enheten på länsstyrelsen.

NN kommentar: Påståendet att "samer och privata markägare måste komma överens om ett avtal för hur renbetet ska se ut i Härjedalen" är en direkt kränkning av våra medlemmar som har samiskt ursprung.
"Att vår identitet sammanblandas med en samhällsform (samebyn) som legitimerar graderad rösträtt och monopol. Är väldig lång från våra värderingar och är oerhört kränkande."
Tvisten är mellan samebymedlemmar och privata markägare och inget annat.

__________________________________________________


07 12 07
Kalendergubbarna - originalet.
Ränningsvallen.
Kalendergubbarna - originalet - finns i Ränningsvallen, Härjedalen, och har getts ut fem år i rad och visar äkta osminkade härjedalingar i sina bästa år.
__________________________________________________

07 12 06
Regeringsnej för jaktkojbygge
ARJEPLOG (NN)
Jaktlaget "Gamla Rebnis" får inte bygga jaktkoja vid sjön Riebnesjaure. Länsstyrelsen avslog, jaktlaget överklagade till regeringen. Och nu har regeringen också sagt nej. - Jag tycker att det är dålig stil av länsstyrelsen och regeringen, säger Bill Lundqvist i jaktlaget.
_________________________________________________.

07 12 05
SCA vägrar sälja mark till naturreservat.
ÖP
SCA äger upp mot en tredjedel av all skog i Jämtlands län som kan komma att bli reservat. Men de vägrar släppa ifrån sig en enda hektar.
__________________________________________________________

07 12 04
Jämställd och diskrimineringsfritt inget för Härjedalens kommun.
NÄTVERKET NORDEN
Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun sa nej till att ”agera för en jämställd och diskrimineringsfri kommun med lika rättigheter för alla kommunmedborgare oavsett ursprung”
__________________________________________________

07 12 03
LRF söker samarbete med samerna
Land - Skogsland
Det finns klara åsiktsskillnader mellan markägare och renägare. Men det finns också flera områden där man skulle ha stor nytta av att samverka, till exempel kring rovdjuren

NN Kommenterar: Med rubriken kränker LFR samer som inte vill sammankopplas med samebyn.
LRF:s sammarbete med en demokratifientlig organisation som saboterar för småskogsägarna i Västerbotten är mycket märkligt.
Småskogsägare i norr bör nog ta sig en funderare på vilken sida LRF egentligen står.

_________________________________________________

07 12 01

Ytterligare en tjuvjaktshärva - älgar skjutna från motorfordon
NSD
ARJEPLOG. Ytterligare en tjuvjaktshärva är under utredning i Arjeplog. Två män är sedan tidigare misstänkta för att ha skjutit tre älgar från bil och skoter. Tjuvjakten som nu utreds gäller älgar som skjutits i den norra delen av kommunen, vid Norra Bergnäs.
__________________________________________________

07 11 30
Ytterligare jakthärva i Arjeplog
SR Norrbotten
Polisen i Arjeplog håller på att utreda ytterligare en jakthärva i Arjeplogs kommun. Brottsplatsundersökningar är gjorda på slaktplatser som finns i den norra delen av kommunen.
____________________________________________________________

07 11 29
Jakthärvorna som rullas upp i Arjeplogs fjällvärld bekräftar tyvärr bilden av norrlänningen, som målades upp i filmen Jägarna.
Därför är det extra roligt att berätta om det initiativ som tagits, för att rädda byastugan i lilla fjällbyn Jutis.
Norrländska Socialdemokraten (NSD) drämmer till med rubriken ”Pinupporna från Jutis erövrar världen”.
Kalendern med nakna gubbar kommer att hänga på många ställe nästa år.
Den senaste beställningen kom från Paris, och försäljningsombud finns bla. i Boden berättar Sven-Göran Swillo Fransson.
Vill du pryda väggen med nakna gubbar från Jutis får du snabba på, för upplagan på 1000 ex håller på att ta slut.

Fakta Jutis
NSD
I Jutis drygt fyra mil nordväst om Arjeplog bor 38 personer i åldrarna 9 till 76 år. Sju av dessa är skolbarn. I byn finns 22 sommarstugor, 53 snöskotrar, 32 båtar, 20 hundar och tre katter ? och tolv manliga pinuppor.
__________________________________________________________

07 11 29
Ännu ett erkännande i jakthärvan
ARJEPLOG (NN)
Polisen anser att tjuvjakten i Laisdalen, den med tre älgar som skjutits från snöskoter, är uppklarad i och med att ytterligare en person erkänt delaktighet i jakten.
_______________________________________________

07 11 28
36-åring gripen i tjuvjaktshärvan- men utredningen fortsätter
NSD
ARJEPLOG. En 36-årig man har erkänt att han skjutit tre av de minst fem älgar som tjuvskjutits i Arjeplog. Han har sålt älgköttet till ett slakteri i Arjeplog.- Det är en mycket grundlig brottsplatsundersökning som ligger till grund för att vi löst det här, säger Anders Holmlund, polisen.
_______________________________________________________

07 11 27
Olaglig älgjakt i Arjeplog - en har erkänt
Piteå Tidningen
TJUVJAKT. Minst två fall av illegal jakt har avslöjats i Arjeplog. Det handlar om älgar som skjutits från snöskoter och bil på statens mark ovan odlingsgränsen. Vid det ena stället har tre älgar fällts från snöskoter och på det andra stället har två älgar skjutits från bil. På måndagskvällen uppklarades skoterjakten.
_______________________________________________________

07 11 21
Ren apartheid?
Expressen ledare
I Indien är kossorna heliga, i Sverige renarna.
Jag skrev nyligen en ledare om hur jordbruksminister Eskil Erlandsson i år satsar drygt 71 miljoner kronor under budgettiteln ”främjande av rennäringen mm”. Inklusive andra stöd hamnar bidragsnotan på långt över 100 miljoner kronor.
________________________________________________________

07 11 20
Ledande politiker stöttar en demokratifientlig organisation.
NÄTVERKET NORDEN
I debattartikel "Stöd Saarivuomas kamp för överlevnad." uppmanar Jerry Johansson Socialdemokratiskt kommunalråd i Arvidsjaur att ”alla goda krafter bör stödja samebyn.”
Samebyn är en organisation som är direkt fientlig mot demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter.
I samebyn är inte alla människor lika värda.
Samebyn har även monopol på rennäring.
Kan denna uppmaning från kommunalrådet verkligen vara förenligt med de socialdemokratiska värderingar, om demokrati och alla människors lika värde?

Mejla dina åsikt till info@natverketnorden.se
________________________________________________

07 11 20

Renar hinder för utökning.
Västerbottens Kuriren
Som det hittills ser ut är i stort sett bara Vilhelmina södra sameby emot den exploatering av fritidshus som Vilhelmina kommun planerar strax väster om Klimpfjälls by. Samebyn accepterar bara att halva området bebyggs, vilket kan innebära att hälften av de 120 fritidsstugorna inte blir byggda.
-Det är synd för att exploateringen av 120 fritidshus är gynnsam för servicen i Klimpfjäll, och servicen är även renägarna betjänta av. Jag tycker inte att rennäringen ska vara hinder för en samhällsutveckling, sade Östen Stenlund när Vilhelmina kommun i går kväll hade samrådsmöte kring detaljplanen med ortsbefolkningen på hotellet i Klimpfjäll.
____________________________________________

07 11 14
Sameby gör skogsägare förtvivlade.
Västerbottens Folkblad
TÄRNABY. Vapstens sameby har överklagat 28 av 29 tillstånd för skogsavverkning. Virke för över tio miljoner kronor kommer inte kunna avverkas på flera år, men samebyn har rätten på sin sida.
Markägarna är minst sagt förtvivlade.
Lena Österberg i Tärnaby hade tänkt avverka några mindre skogspartier på cirka tio hektar vardera. Inte för att tjäna pengar, utan för att vårda skogen till sina nästkommande.
– Det handlar om ett kulturarv och att föra det vidare. Som skogsägare är jag skyldig att vårda min mark, säger hon.
_______________________________________________________

07 11 12

Demokratifientlig organisation saboterar för skogsbruket i inlandet.
NÄTVERKET NORDEN.
Vapstens sameby stoppar 24 avverkningar och fyra skogsbilvägar genom att överklaga Skogsstyrelsens avverkningstillstånd.
Konsekvensen bli att det allvarligt skadar famileskogsbruket i Västerbottens inland.
_________________________________________________

07 11 12
Virkesruschen skärper konflikt i fjällskog
Land Skogsland
Prisrallyt på virke skärper motsättningarna i fjällvärlden. I Storuman har 28 avverkningstillstånd överklagats på kort tid av Vapstens sameby.
__________________________________________________

07 11 09
Samebyar: Fem kronor per hektar är för mycket
VEMDALEN LT
Samebyarna och markägarna träffades på onsdagen i Vemdalen för att fortsätta diskussionen om att vinterbetet på de privatägda markerna i Härjedalen.
– Vi som företräder markägarna har föreslagit ett avtal där samebyarna betalar fem kronor per hektar, men dom vill inte betala någonting, säger Tage Fjellner.
_________________________________________________

071108
Rent slöseri
Expressen ledare.
Tänk tanken: Sverige har ett speciellt statligt bidrag på över 100 miljoner för gutar – de som kan bevisa att de tillhörde Gotlands urbefolkning innan Sverige koloniserade ön 1645.
Gotland har varit befolkat sedan tidig stenålder och regeringen konstaterar att gutarna är en folkgrupp med ursprung i ett område där de trängts tillbaka av en utifrån kommande befolkning, samt att gutarna bibehållit särdrag i sitt språk och i sin kultur.
Då fiske är en central del av gutarnas kulturarv ger jordbruksminister Eskil Erlandsson ett speciellt flundrestöd. Enbart etniska gutar får fiska flundror.
Om vi översätter detta till verkligheten så handlar det om de renägande samernas privilegierade särställning i bidrags-Sverige.

NN kommentar: Tack för att ni tar upp och lyfter fram tokerierna bland lapparna/samerna. Det är faktiskt värre än som beskrivs i artikeln.
I samebyn är inte alla människor lika värda. Samebymedlemmarna har monopol på renskötsel.
SAMETINGET uppfyller kriterierna för ett folkvalt organ.
__________________________________________________________

2007 11 05
Inga fel kring renbetesmålet i Härjedalen
SR Jämtland.
Rättsprocessen kring renbetesmålet i Härjedalen bryter inte mot Europakonventionen, det svaret ger regeringen efter att samebyarna vänt sig till Europadomstolen.
_________________________________________________________

2007 10 20
Aftonbladet kränker samer med rubriken
Samer och markägare i rättstvist

Jag blir ledsen, förbannad och frustrerad!
Betestvisten i Nordmaling är ingen tvist mellan samer och markägare, det är en tvist mellan renägare/ rennäring och markägare!
Genom den rubrik ni har satt på denna artikel kränker ni 90 % av det samiska folket!
Det är endast 10 % av oss Lappar/Samer som sysslar med rennäring, vi övriga står utanför rennäringen och många av oss vill ABSOLUT INTE sammanblandas med samebyarnas tvister med övriga näringar!
Det finns fler markägande Samer/Lappar än renägande.

Skriver
Marianne Johansson
Bygget Mosekälla
Markägande Lapp i Västerbotten
i ett brev till redaktionen på Aftonbladet
__________________________________________________________

2007 10 17
Samer och markägare i rättstvist
Aftonbladet
Konflikt om vem som får använda marken
Ett hundratal markägare i Nordmaling förlorade i våras en segsliten renbetestvist i hovrätten. På tisdagskvällen beslutade de att överklaga domen till Högsta domstolen, rapporterar SVT:s Västerbottensnytt.
_________________________________________________

2007 10 01
En skam för rättsstaten!
Debatt / blogg Västerbottens Kuriren
I onsdags kom så Hovrättens dom om betesstriderna mellan renägare och markägare i Nordmaling. Hovrätten fastställde tingsrättens dom, och något annat var faktiskt inte att vänta.
..........
Det är en stor lögn att Lappar aldrig ägt någonting, och aldrig satt sina märken i naturen de brukat.....

Skriver Marianne Johansson bygget Mosekälla i centrum av Tärnafjällen på sin blogg i Västerbottens Kuriren.

________________________________________________

2007 09 25
Hovrättsdomen inrymmer ett moment av politiskt ställningstagande.
Hovrätten agerar enligt domen i syftet att skapa rätt. Detta inrymmer enligt hovrätten ett moment av politiskt ställningstagande (s 27). Det kan inte medges att hovrätten är behörig att ”skapa” rätt eller göra politiska överväganden. Istället är dess uppgift att bedöma
vad som är gällande rätt och döma därefter.

Kommentar till domen: av EU-jurist Lars Ola Hull
_________________________________________________

2007 09 25

Rättsprocess med tioårig historia
SR Västerbotten
Rättsprocessen började redan för tio år sedan när 123 markägare stämde de tre samebyarna - Ran, Umbyn och Vapsten.

Fakta samebyn: (NÄTVERKET NORDEN)
_________________________________________________

2007 09 25
Samebyar i Västerbotten får rätt till vinterbete
SR Jämtland

De renägande samerna i Västerbotten kan även i fortsättningen
låta sina renar beta i skogarna nära Nordmaling.

Fakta samebyn: (NÄTVERKET NORDEN)
_________________________________________________________

2007 09 25
NÄTVERKET NORDEN:s inlägg om att "JK inte bör belasta domstolarna för att försvara staten mot skadeståndsanspråken
för beslagen av den privatimporterade alkoholen."
får inte plats på Dagens Nyheters debattsida.
Man kan väl knappast påstå att Dagens Nyheter bidrar till yttrandefriheten.
_________________________________________________

2007 09 08
"Förbjud nomadiserande renskötsel"
Västerbottens Kuriren
Ge renskötarna avtalspension, skrota de utestängande lagarna
och slopa subventionerna. Låt i stället den som vill bedriva renskötsel - i hägn. De radikala förslagen kan lösa de svåra konflikterna kring rennäringen, hävdas i en uppsats.
Artikel är skriven av docent Bo Norberg, pensionerad internmedicinare i Umeå med ett stort intresse för de många etniska konflikter som världen över förorsakat osämja, krig och lidande.
(NN. En artikel som samlat osedvanligt många kommentarer,se insändare /debatt.)
_________________________________________________


2007 07 28
Nätverk Norden söker intervention
ÖP-SVEG
Europadomstolen har gett föreningen Nätverk Norden tillfälle att lämna en begäran om intervention i processen mellan samebyar i länet och den svenska staten.
___________________________________________________________

2007 07 20 Information till medlemmar.
Information angående intervenering i Europadomstolen.
Som det flesta redan känner till vill Nätverket Norden för sina medlemmars räkning intervenera i den pågående processen vid Europadomstolen mellan samebyarna i Härjedalen-Jämtland och svenska staten. Europadomstolen har gett föreningen tillfälla att lämna sin begäran till den 28 augusti 2007. Anledningen är att staten har anstånd med yttrande tills dess.
__________________________________________________________

2007 07 18
Antalet nya medlemmar i NÄTVERKET NORDEN ökar.
Efter det att NÄTVERKET NORDEN beslutat sig för en intervenering i Europadomstolen angående tvisten om samebyarnas vinterbete i Härjedalen har medlemstillströmningen ökat.
Bara den senaste månaden har föreningen fått 70 nya medlemmar.
Totala antalet börjar närma sig 400.
__________________________________________________________

2007 07 18

Regeringen har fått anstånd med svaret till Europadomstolen.
Regeringens svar till Europadomstolen angående vinterbetet för Handöldalen, Mittådalen, Tåssåsen och Ruvhten sijte sameby i Härjedalen dröjer.
Europadomstolen har beviljat anstånd med svaret till 24 augusti 2007.
__________________________________________________

2007 07 04
HD pövar inte medlemsskap i Vapsten
SR Sameradion.
Högsta domstolen kommer inte att pröva fallet där f d sametingsledmoten, Stig-Harry Johansson, ville få ut handlingar från Vapstens sameby. HD avslår även Johanssons yrkande om att ta in förhandsavgörande från Europadomstolen.

NN
informerar: Administartionen av samebyn strider mot grundläggande demokratiska rättigheter. I samebyn är inte alla människor lika värda och insynen är obebintlig.

__________________________________________________________

2007 06 28
Markägare får hjälp i Europadomstolen
Hede LT/ Länstidningen | Härjedalen
Nätverket Norden startar nu en fond för att hjälpa de markägare som behöver juridisk hjälp i Europadomstolen. Till att börja med behövs det 50 000 kronor för att anlita en jurist som ska författa en inlaga till Europadomstolen.
__________________________________________________

2007 06 11
NÄTVERKET NORDEN har beslutat sig för en intervenering.

Handöldalen, Mittådalen, Tåssåsen och Ruvhten sijte sameby har gått till Europadomstolen för att sätta press på staten när det gäller förhandlingarna med privata markägare om vinterbetet i Härjedalen.
NÄTVERKET NORDEN har på årsmötet i Lycksele beslutat för att ställa krav på en intervenering i Europadomstolen.
*(Intervenering = Begäran att få yttra sig i målet).

NÄTVERKET NORDEN anser att det är av största vikt att den enskildes äganderätt försvaras och därför uppmanar föreningen privata markägare att ansluta sig till interveneringen.
NÄTVERKET NORDEN behöver hjälp med finansieringen av interveneringen som är beräknad till 50 000 kr.
Du kan hjälpa föreningen med att sätta in medel på NÄTVERKET NORDEN Bankgiro 5885-7186 märk talongen med ”Fonden”

Skriv även in er fastighetsbeteckning därför att det är viktigt bevis för att det är fråga om att även privat äganderätt till mark berörs och inte bara statens mark som berörs i motsats till renskötselns brukningsrätt till "annans mark". Föreningen äger ju inte i sig någon mark varför det förefaller naturligt att förklara vems marker interveneringen gäller
OBS!
Detta deltagande gäller endast ett första steg i interveneringen.

Föreningen kommer att söka rättshjälp i samband med ansökan om intervenering. Beviljas rättshjälp kommer Europadomstolen att bekosta ett platsombud och stå för rättegångskostnaderna även om vi förlorar. Rättshjälpen betalar även tillbaka de 50 000 kr som vi haft för ansökan om interveneringen. Om vi får domstolstillträde men inte rättshjälp måste vi då se till att vi har en finansiering löst innan vi går vidare i Europadomstolen.

Privata markägare blir inblandade anser EU-jurist och jur. kand Lars Ola Hull
__________________________________________________

2007 06 07
Hövdingens möte upprör Kvikkjokk
Noterat:NORRBOTTENS KURIREN
I DAG SAMMANTRÄDER rennäringsdelegationen i Årrenjarka fjällby med start efter lunch. 12 personer plus inte mindre än nio föredragande gör att det blir folkrikt i byn under eftermiddagen.
Men alla uppskattar inte att mötet har lagts till Årrenjarka, som bara ligger 18 km från Kvikkjokk där ju en större reservatbildning i Kamajokk beslutats av länsstyrelsen. Ärendet är överklagat och bereds just nu i regeringskansliet.
"Vi känner oss kränkta", säger en upprörd Kurt-Lennart Stenman som är talesman för Kvikkjokkborna.
"Det upplevs som en provokation när en rad ledande i länsstyrelsens styrelse med landshövding Per-Ola Eriksson i spetsen sätter sig i Årrenjarka. Oss har de inte besökt under vår sexåriga kamp."
___________________________________________________________________________________

2007 05 16
Het diskussion om tilltänkta nationalparker
Piteå-Tidningen
SORSELE (NN)Förslaget till nya nationalparker blir ett allt hetare diskussionsämne. Naturvårdsverket vill göra delar av Storuman, Sorsele och Arjeplogs kommuner till Europas största nationalpark
__________________________________________________________________________________

2007 05 12
Jägare och markägare kan få samma inflytande
Land Lantbruk

I de nya viltförvaltningsområdena blir markägarnas och jägarnas inflytande jämställt.
- Utgångsläget är att det ska vara 5050 i de lokala styrelserna, säger utredaren Jan Hyttring.
__________________________________________________________________________________

2007 05 10
Nationalparksplaner upprör
SR P4 Jämtland

Planerna på att göra nya nationalparker i länet upprör, många tror att det ska förstöra för skoterturismen. I till exempel Ljungdalen strax söder om den tänkta parksgränsen är många rädda om tex. skoterturismen och vill inte ha en nationalpark.
__________________________________________________________________________________

2007 05 10
Fisketurismen blir lidande av nationalpark
SR P4 Norrbotten
En nationalpark i Tavvavuoma norr om Kiruna vore förödande för fisketurismen i området. Det säger sportfiskaren och fiskeförfattaren Gunnar Westrin med anledning av Naturvårdsverkets förslag om flera nya nationalparker.
__________________________________________________________________________________

2007 05 10
Nationalparksförslag upprör ortsborna
Piteå_Tidningen
ARJEPLOG (NN)RESERVAT. Två kilometer från hemmet i Laisvallby har Mikael Johansson sina jaktmarker. Jaktmarker som kan komma att bli en del av Europas största nationalpark.- Det är som att lägga ett lock över hela området, för mig blir det meningslöst att bo kvar här, säger han.
__________________________________________________________________________________

2007 05 09
Bluffade om död ren
KIRUNA, KURIREN.
En anonym röst i telefon berättade för Lars Törnman att hans ren blivit påkörd och att den avlivats.
Efter långa efterforskningar hittade Törnman den anonyme på Sameradion som busringt för ett satirprogram.
- Makabert, dundrar Lars Törnman. Svenska statsradion. Och Sameradion av alla. Renen är ju helig.
__________________________________________________________________________________

2007 05 09
Törnman utsatt för ett "spratt" av Sameradion
KIRUNA, NSD
Lars Törnman blev uppringd av en anonym person som sa att han hade kört på Törnmans dräktiga vaja och tvingats avliva henne. När Lars Törnman började forska i saken visade det sig vara ett "spratt" av Sameradion. - Det här är sjukt, säger Lars Törnman som polisanmält det inträffade.

------------------------
NN kommentar: Med dessa trakasserier bekräftas påståenden att Sameradion är en propagandakanal för samebyarna och dess intressen.
Lars Törnman hävdar att han rätt till medlemskap i samebyn eftersom han är same och äger en ren. Frågan som är mycket obekväm, har till dags dato inte tagits upp i samebyn. _________________________________________________________________________________

2007 05 03
Nationalpark i St Anna delar kommunen
SR P4 Östergötland
Frågan om delar av St: Anna i Söderköping ska bli nationalpark eller inte beror helt på kommunens och lokalbefolkningens inställning.
I Kommunen är meningarna delade om hur man ska ställa sig till en nationalpark i skärgården.
_________________________________________________________________________________

2007 05 03
NÄTVERKET NORDEN:s påståenden stöds av Justitiekanslern.

NÄTVERKET NORDEN:s påstående att utredningarna Samernas sedvanemarker och Jakt och fiske i samverkan har stora brister. Och att förslagen i utredningarna är en partsinlaga till förmån för samebyarna får stöd av Justitiekanslern (JK)
I ett kompletterande remissyttrande 2007-01-08 skriver JK ” Efter förnyade studier av betänkandena och visst annat material bedömer Justitiekanslern numera att det finns en viktig brist i utredningsarbetet.”
Och att ” Det förefaller också som om hittillsvarande samerättsliga överväganden i landet har i alltför hög grad betonat renskötselns betydelse för samernas rättigheter.”

NN informerar: Samebymedlemmarna har med stöd av lagen monopol på renskötselrätt.
________________________________________________________________________________

2007 05 03
”Som att peta fjällborna i ögat”
Västerbottens Folkblad
UMEÅ. – Politisk harakiri.
Så kommenterar John Ellvin Hemfjäll beskedet att ekströmska utredningen är under beredning.

....... – Befolkningen i fjällen och fjällnära områden är så upprörd. Det ringer folk hela tiden. Att regeringen tar upp utredningen är som att peta fjällborna i ögat med en kvist, säger John Ellvin Hemfjäll.
________________________________________________________________________________

2007 04 30
Jaktutredning har återuppstått
Västerbottens Folkblad
UMEÅ. Ekströmska jakt- och fiskeutredningen är inte begravd.
Regeringen har grävt upp den.
– Det är skandal, säger riksdagsledamoten Helén Pettersson (s).

När Fredrik Reinfeldt besökte Kiruna i samband med förra årets valrörelse försäkrade statsministern att Sören Ekströms kontroversiella utredning ”Jakt och fiske i samverkan” hade skrotats.
– Det här var en utredning som inte togs emot bra, och då tänker vi inte fullfölja den, sa Reinfeldt.
Det beskedet tycks inte längre gälla.

”Förslag kan användas”
Västerbottens Folkblad
UMEÅ. Jordbruksministerns besked krockar inte med statsministerns budskap.
Det menar regeringen.

NN informerar:Sören Ekström medger också att utredningen är en partsinlaga då han "omöjligen" kan föreslå något som går emot riksdagen och regeringens strävan.
Utredningens trovärdighet blir med detta mycket låg och kan därför inte ligga till grund för några lagar eller beslut.


NÄTVERKET NORDEN får även stöd av Justitiekanslern (JK)

_________________________________________________________________________________

2007 04 26

Europas största nationalpark i Norrbotten/Västerbotten
SR P4 Norrbotten
Norrbotten kommer att få tre nya nationalparker om Naturvårdsverkets planer godkänns av riksdag och regering. Europas största nationalpark bildas när man sammanbinder Vindelfjällen i Västerbotten och Delliknäs i Arjeplogs kommun till en enda nationalpark. Den blir 540 000 hektar stor.

...... Jag tror inte det kommer att bli några tvister med markägare, eftersom det är mycket små markandelar som är privata som berörs. Det mesta är statens mark, säger Jan-Olov Westerberg, avdelningschef på länsstyrelsen Norrbotten

NN informerar:
Inom det tilltänkta området finns stora arealer privat mark.
Det pågår dessutom flera domstolsprocesser mot staten där privata hävdar bättre rätt till marker belägna inom Vindelfjällens naturreservat.
Jan-Olov Westerberg står med andra ord och ljuger.
Men det ingår väl i planen, när han tänker dra ner byxorna på folk igen.
________________________________________________________________________________

2007 04 26
Tretton nya nationalparker föreslås
SR Ekot
Det bör bildas 13 nya nationalparker i Sverige och sju av de befintliga bör utvidgas. Det föreslår Naturvårdsverket i sin nya nationalparksplan. Förslaget ska nu ut på remiss till berörda kommuner och organisationer.
________________________________________________________________________________

2007 04 25
Advokater optimistiska i renbetesmålet
SVT Västerbotten
Om några veckor drar renbetesmålet mellan markägare i Nordmaling och tre samebyar igång i Hovrätten och båda sidors advokater är optimistiska.

NN informerar:I media beskrivs det ofta att det är en betestvist mellan markägare och samer vilket är fel.
Det är en tvist mellan markägare och samebymedlemmar.

________________________________________________________________________________

2007 04 23
(S)ahlin tvekar om ILO 169
SR P4 Norrbotten
Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin kan inte svara på om hon anser att Sverige ska ansluta sig till ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter.

NN kommentar: Positiva signaler! Är det en annan människosyn i Socialdemokraternas nya partitopp?
Sven Heurgrens förslag till ratificering av ILO 169 bryter mot mänskliga rättigheter.
________________________________________________________________________________

2007 04 23
Europadomstolen om rätten till renskötsel på privatägda marker.
Europadomstolens frågor till Sveriges regering. no.39013/04

Europadomstolens frågor till samebyarna. no.39013/04
Kort översättning av samebyarnas dokument till Svenska
Ansökan nr 39013/04 Handölsdalens Sameby m fl.
_______________________________________________________________________________

2007 04 19
Privata markägare blir inblandade!
Handöldalen, Mittådalen, Tåssåsen och Ruvhten sijte sameby har gått till Europadomstolen för att sätta press på staten när det gäller förhandlingarna med privata markägare om vinterbetet i Härjedalen.
EU-jurist och jur. kand Lars Ola Hull anser att det finns "anledning för de privata markägarna att ställa krav på att få intervenera i målet. De är f n inte parter men berörs ändå av samebyarnas påståenden i målet att samebyarna har rätt till vinterbete på privatägda marker. Det är möjligt att svenska staten genom ansökan i sig kan förmås att lagstifta med tydlighet att samebyarna har rätt till vinterbete på privatägda marker eller att staten genom dom i målet kan tvingas till det.”
Han anser att det är ”lämpligt att en sådan begäran sker gemensamt genom Föreningen Nätverket Norden.”
Styrelsen håller på att undersöka möjligheterna till en intervenering.
Det ska påpekas att samebyarna inte förlorat rätten till vinterbete som det ofta felaktigt uttryck i media.
Samebyarna kan inte förlora något som de aldrig haft. Hovrätten har prövat om samebyarnas påstående att privat mark omfattas av renskötselrätt och funnit att påståendet var fel.

Lars Ola Hull:s brev till NÄTVERKET NORDEN
Europadomstolens frågor till parterna. Application no.39013/04
______________________________________________________________________________

2007 04 12
Oenighet kring servitut om renbete
Ruvhten Sijte (Tännäs sameby) anför i en tvist om olovligt renbete att det finns servitut på vissa fastigheter till förmån för renbete. Markägarna förkastar detta som ett ogrundat påstående.
______________________________________________________________________________

2007 04 05

Europadomstolen skrämmer inte markägare i Härjedalen
Sameradion
Att europadomstolen nu engagerat sig gällande renebetskonflikten i Härjedalen är inget som oroar markägarnas talesman Tage Fjellner.

NN kommentar: I artikeln påstår Sameradion "att samebyarna förlorat rätten till vinterbete" vilket är fel. Samebyarna kan inte förlora någog de aldrig haft.
______________________________________________________________________________

2007 04 04
Vinterbete har gått till Europadomstolen
ÖSTERSUND. ÖP.
Frågan om vinterbete i Härjedalen har blivit en fråga för Europadomstolen och svenska staten.
Renbetesmålet i Härjedalen avgjordes i tingsrätten 1996 och i hovrätten 2002. Domstolarna slog fast att renägarna inte hade rätt att låta sina renar beta på mark i Härjedalen som ägdes av privata markägare. Domen i hovrätten överklagades av samebyarna men Högsta domstolen tog inte upp ärendet för prövning.
Samebyarna valde då att vända sig till Europadomstolen i Strasbourg. Detta eftersom samebyarna ansåg att den bevisbörda som ålades dem inte var förenlig med artikel 6 i Europakonventionen där det talas om allas rätt till en rättvis rättegång.
Nu har alltså ärendet börjat komma upp för handläggning på domstolen. Därmed inte sagt att Europadomstolen kommer att ta upp ärendet för beslut...............

NN kommentar:
Det mycket märkligt att Europadomstolen över huvud taget befattar sig med ärendet.
I samebyn är inte alla
lika i värde och rättigheter.
Administrationen av samebyn
bryter å det grövsta mot FN konventionen för mänskliga rättigheter då det i omröstningar om bla. medlemskap tillämpas graderad rösträtt.

_______________________________________________________________________________

2007 03 31
Nyheteroch debatt om Kamajokk.
_______________________________________________________________________________

2007 03 23
DO:s ställningstagande hotar demokratin.
DO har lämnat ett remissvar på slutbetänkandet ”Jakt och fiske i samverkan” och ”Samernas sedvanemarker” som diskriminerar hela Sveriges befolkning.
DO vill stärka samebymedlemmarnas ställning och höja dess status genom en ratificering av ILO169 och genomföra förslagen i Nordisk samekonvention.

DO:s ställningstagande för att samebyn ska få ett ökat inflytande innebär en legalisering av graderad rösträtt i Svenska samhället.

NÄTVERKET NORDEN anser att detta är ett grovt brott mot demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter.
Och att detta ställningstagande skadat Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Katri Linnas trovärdighet för mycket lång tid framöver.

Öppet brev till DO.

Pressmeddelande.

______________________________________________________________________________

2007 03 09

"Kungen borde resa till Kvikkjokk"
(KURIREN)
"KUNGEN borde komma till Kvikkjokk och se vad de gör med den mark vi mottog ur konungens hand 1848 och som min familj förvaltat under 158 år. I sex generationer! Det är få i vårt land som fått mark direkt från kungen!"
Det säger Curt-Lennart Stenman i Vuollerim, ordförande i Kvikkjokks byaförening, med anledning av beslutet att bilda naturreservatet Kamajokk.
Skriver Bo Östman i en krönika i NORRBOTTENS KURIREN
______________________________________________________________________________

2007 03 06
Upprörda bybor kräver svar
JOKKMOKK, KURIREN.
Vänsterpolitikern Mikael Segerströms skrivelse till Länsstyrelsen upprör Kvikkjokksbor. Dels går skrivelsen emot kommunstyrelsens yttrande om nej till Kamajokk som naturreservat, dels innehåller den påståenden som bybor kräver svar på.
Igår skickade kommunen en protest till Länsstyrelsen.
_____________________________________________________________________________

20070227
Markägare överklagar Kamajokkreservat
JOKKMOKK, KURIREN.
Markägare i Kvikkjokk tar strid mot reservatsbildningen av Kamajokk och överklagar länsstyrelsens beslut.
- Länsstyrelsen har ritat en karta och fört monolog, inte dialog. De kränker äganderätten, säger Curt-Lennart Stenman.
Kommunen är inne på att lämna en skrivelse.

NN kommentar:
Åter igen har länsmyndigheten i Norrbotten visat sin attityd mot medborgarna och ser till så att de får
"Står med byxorna nere".
"Kampen går vidare!" på skattebetalarnas bekostnad.

Debatt.
Kamajokk naturreservat - ett allvarligt angrepp mot äganderätten.
(Debatt NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN. NSD)
_____________________________________________________________________________

20070225
Rennäringens ekonomiska betydelse.
Rennäringens ekonomiska betydelse kan anses aningen överdriven.
2004 var det totalt 594 renägare som deklarerade inkomst av näringsverksamhet.
Av dessa var det 375 st som deklarerade 0 kr eller underskott.
94 st deklarerade en inkomst över 40.000 kr
Endas 8 st deklarerade en inkomst större än 160.000 kr (13.300 kr/mån)
Ingen tjänade över 220.000 kr
(Källa Statistiska centralbyrån)
_____________________________________________________________________________

20070211
Ursprungssame får inte medlemskap i Vapsten sameby.
Historien handlar om Stig Harry Johansson från Ängesdal utanför Tärnaby och hans kamp för att erhålla medlemskap i Vapsten sameby.
N N speglar fallet för att visa hur illa ställt det är internt bland samerna.
___________________________________________________________________

20070205

Samisk nationalism
Studio Ett
lyssna på SR. P1
________________________________________________

20070120
Svaipa fel part i Bjurömålet
(SR Sameradion.)
Svaipa ska inte dras inför rätta när det gäller sedvanerätt till renbete på Bjuröhalvön. Det har hovrätten nu slagit fast.

NN kommentar:
Ett exempel på hur myndigheter trixar och tar ställning. Anmärkningsvärt är att Länstyrelsen i Västerbotten ändrar förutsättningarna för att rädda Svaipa sameby i en domstolsprövning, och Hovrätten för övre Norrland tillåter detta.
Det är för övrigt samma hovrätt som
fällt två markägare för jaktbrott ,fast de inte brutit mot någon lag eller förordning.
________________________________________________

20070117
"Samiskt storhetsvansinne"
Att sametinget i framtiden ska ha självbestämmanderätt i de frågor som rör det samiska folket är en självklarhet och någonting även jag förespråkar. Men att sametinget idag skulle överta markfrågor som rör även icke samer i norra Sverige är så uppåt väggarna sanslöst att det inte är sant. Sametinget idag är inte rätt plattform
för sådana beslut !

Skriver Ulf Nårsa, Piteå iI ett inlägg på NORRBOTTENS KURIREN:s ledarsida.
_________________________________________________

20070114
LRF sviker markägare i norr.
Det anser ett flertal samiska markägare som hört av sig till Jakt- och Fiskesamerna. Anledningen är att LRF tagit ställning för rennäringen och bland annat menar att det finns någon typ av delad bruksrätt mellan rennäringen och de lagfarna markägarna.
_________________________________________________

20070111
Lyssna på varningarna!

NSD Ledare:
Jakt- och fiskeutredningen och statliga gränsdragningskommissionen har bara skapat nya motsättningar.

Vi får hoppas att nye jordbruksministern Eskil Erlandsson, c, lyssnar på kritiken. Den statliga ensamutredaren Sören Ekström rör upp en mycket känslig materia när han föreslår stora förändringar i bestämmanderätten över jakt- och fiskerätten i fjällvärlden.
Skriver Olov Abrahamsson på ledarsidan i NSD den 2007-01-11

NN kan dessutom visa att utredningarna är en partsinlagor.
Sören Ekström medger till och med, att han är partisk.

--------------------------------------------------------------------------------------
20070105
"Lambertz är olämplig som justitiekansler"
Juristexperter:
CHRISTIAN DIESEN Professor i processrätt vid Stockholms universitet
MADELEINE LEIJONHUFVUD Professor i straffrätt vid Stockholms universitet
INGER NYSTRÖM F d ledamot av Högsta domstolen

Anser i en debattartikel i DN att ” JK:s agerande kan ha orsakat irreparabel skada för svenskt rättsväsende.”

Lambertz om kritikerna: De är ute och cyklar
Justitiekanslern Göran Lambertz avfärdar bestämt samtliga anklagelser mot honom på dagens DN Debatt.

NÄTVERKET NORDEN kan visa exempel på att Lambertz har rätt i sin kritik.
Bröt ej mot lagen men fälldes ändå.
En mycket märklig historia har utspelat sig i rättsapparaten i Västerbotten.
Det handlar om två markägare, som blev frikända från jaktbrott i Lycksele tingsrätt.
Men blev fällda i Hovrätten övre Norrland, trots att dom inte brutit mot något lag eller förordning.
De fälldes för att de bröt mot en "regel av lägre valör".

Domen ett brott mot Sveriges grundlag?

Enligt art 7 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter är det inte tillåtet att fälla någon till ansvar utan stöd i ”national or international law”. skriver Eu-jurist, jur kand Lars Ola Hull i en debattartikel.
---------------------------------------------------------------------------------------

2007 01 03
Konflikten om renbeten fortsätter
(ÖP.)
Sveg. Renbeteskampen i Härjedalen hamnar i ny långbänk. Jordbruksverket begär nu en förlängning av uppdraget till nästa årsskifte och varnar samtidigt för en katastrof för rennäringen om parterna inte kommer överens i år.

2007 01 02
Moderat anmäler Aktuellt
(ÖP.)
Moderaten Lars Hermansson i Härjedalen anmäler nyhetsprogrammet Aktuellt för bristande opartiskthet och saklighet. Anmälan görs mot ett inslag där det påstås att samerna bott längst i Härjedalen.

Gammal säter i Ljusnedal blir regeringsärende
(LJUSNEDAL LT)
En äldre kvarvarande byggnad på en gammal säter i trakten av Ljusnedal har blivit ett ärende för regeringen.2006 12 22

Öppet brev
till Jordbruks- och same minister Eskil Erlandsson
"Samebyarna är varken en ideell eller ekonomisk sammanslutning. Den regleras uteslutande av rennäringslagen som är en rasistisk författning som förespråkar etnisk rensning bland samer, där alla rättigheter ges till samebymedlemmarna!
Den strider mot konventionen om mänskliga rättigheter.
Hur kan Sverige ge sitt fulla stöd för detta?"

2006 12 13
LRF kritiskt till utredning om jakt- och fiskerätter
Land Lantbruk.
Gränsdragningskommissionens och Jakt- och fiskerättsutredningens betänkanden snarare ökar än minskar risken för konflikter kring markfrågor i Norrlands inland.
"Inte objektivt"
- Ett annat problem är att utredningarna inte varit fullt objektiva i sina bedömningar. Där det till exempel saknas uppgifter om renar i ett område påstår kommissionen att det saknas källmaterial. I själva verket kan uppgifterna saknas för att det aldrig funnits renar i området, säger Lars-Göran Pettersson.

2006 12 12
JRF sågar jaktutredning
NSD.
LULEÅ. Kritiken mot Sören Ekströms fjälljakts- och fiskeutredning växer. JRF, Jägarnas riksförbund, avstyrker hela utredningen.- Vi saknar klara rekommendationer om vad som bör ändras i lag och förordning för att slutgiltigt klarlägga vem som har rätt till jakt och fiske i lappmarken och på renbetesfjället, säger Mats Görling, generalsekreterare för JRF.

2006 12 11
En delseger för mänskliga rättigheter.
(NÄTVERKET NORDEN)

Fredrik Reinfeldt har förpassat jakt- och fiskeutredningen till soptunnan.
Det logiska var att en utredning som är partisk och inte respekterar mänskliga rättigheter skulle förpassas till soptunnan.

2006 12 04
Jakt- och fiskeutredning i papperskorgen
SR Norrbotten.
Kritiserad jaktutredning i papperskorgen.
Sören Ekströms statliga jakt- och fiskeutredning kommer att förpassas till papperskorgen. Det sa statsminister Fredrik Reinfelt när han besökte Kiruna på måndagen. ”Den har rönt väldigt massiv kritik. Då tänker vi inte fullfölja den.”

2006 11 23

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND avstyrker Jakt och Fiskeutredningen i sin helhet.
Jägarnas Riksförbund ser "allvarligt på att utredningen så lättvindigt behandlat begreppet utmark något som framförts av Jägarnas Riksförbund genom Solveig Larssons särskilda yttrande."

2006 11 23
"Står med byxorna nere"
BODEN, KURIREN.
Kurirens reporter Lars-Henrik Andersson granskar vad som hände i samband med att Norrbotten införde hårdare jaktregler under året. Brev hamnade fel och tjänstemän satte sig på tvären i diskussionerna.

2006 11 22
Lappkast om renbetesavtal
ÖSTERSUND (TT)
Samebyarna i Härjedalen har gjort ett rejält lappkast.
För en vecka sedan hoppade de av förhandlingarna om renbetet, men nu är de trots allt beredda att förhandla fram ett avtal om renbete med markägarna.

2006 11 19
Tidningen vi odlar myten om samer.

2006 10 28
Forskningsstudie om markrättigheter i Lappmarken 2003–2006
Justitieministeriet i Finland anordnade vid årsskiftet 2002–2003 på uppdrag av justitieminister Johannes Koskinen ett öppet anbudsförfarande gällande en forskning om markägandet i de historiska lappmarkerna. Det enda förslag med bifogad forskningsplan som inkom hade sammanställts av en grupp forskare vid Uleåborgs och Lapplands universitet. Justitieministeriet godkände förslaget.
Utifrån detta ingick ministeriet samt Uleåborgs och Lapplands universitet i början av år 2003 ett forskningsavtal om en studie av den historiska utvecklingen för bosättningen och befolkningen,
näringarna och beskattningen samt ägandeförhållandena till och användningen av marker och vattenområden i de historiska Kemi och Torne lappmarkerna.

Se även
Finska Justitieministeriet
Suonttavaara Lappby

2006 10 28
Remissvar Jakt och fiskeutredningen
NÄTVERKET NORDEN

2006 10 20
190 hektar älvängar upp i rätten ur (ATL) Lantbrukets Affärstidning
I Hedesunda är markägarna rasande över Naturvårdsverkets juridiska trixande för att komma åt deras mark.
I stället för att göra som vanligt - bilda naturreservat och komma överens med varje markägare om intrångsersättning - så har Naturvårdsverket bara lagt under sig marken.
Tagit den. Eller stulit den, som vissa markägare tycker.
Kommentar:Ytterligare exempel på myndighetens avsaknad av repekt för den enskildes rätt.

2006 10 20
VIKTIGT!
Den 31 oktober är sista dagen för remissvar på

Jakt och fiske i samverkan
SOU 2005:116
Slutbetänkande av Jakt- och fiskerättsutredningen
och

Samernas sedvanemarker
SOU 2006:14
Betänkande av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet

Rubriken” Samernas sedvanemarker” är helt missvisande då det handlar om samebymedlemmarnas sedvanemarker.
Då samebymedlemmarna utgör mindre än 10 % av Sveriges samer kan man inte påstå att det handlar om Samernas sedvanenmarket.


Konsekvensen av förslagen i dessa två utredningar innebär att samebyarna och dess medlemmar får ett ökat inflytande i svenska samhället.
Det är av största vikt att alla som motsätter sig att en administration av våra gemensamma marker (så kallade statens) till viss del hamnar under en organisation (samebyn) där insynen är obefintlig, medlemmar väljs in, och man tillämpar graderad rösträtt vid omröstningar.
I praktiken innebär det att några förmögna personer dikterar villkoren i samebyn eftersom man har inflytande efter förmögenhet.

Graderad rösträtt är ett grovt brott mot Förenta Nationerna. FN:s
ALLMÄN FÖRKLARING OM DEMÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Artikel 1.
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

Alla medborgare har rätten att göra sin röst hörd som enskild eller genom någon organisation skicka in remissen före 31 oktober 2006.
NÄTVERKET NORDEN har tagit fram ett antal exempel på skrivelse som är användbara.

2006 08 15

Markägarna i Ammarnäs vänder sig till länsrätten ang. jakten och fisket ovan odlingsgränsen
Byalagets medlemmar har redan vid årsmötet 2006-04-18 enligt § 15 i protokollet (bilaga 2) sagt nej till Ekströms förslag i utredningen, Jakt och fiske i samverkan, SOU 2005:116. Av § 16 sista stycket i samma protokoll framgår också att mötet ansåg att projektet Lokal förvaltning och därmed det i detta mål överklagade beslutet om projekt Utveckling-Vindelfjällen – småviltjakt ovan odlingsgränsen är rättsstridigt i förhållande till markägarnas rättigheter av samma skäl som medlemmarna också anser att införandet av samverkansområden enligt Ekströms förslag också strider mot den privata äganderätten till mark.

2006 08 14
Finland avvisar Nordisk samekonvention.
Den strider mot Finsk grundlag.
Finland visar än en gång att man är ett föregångsland när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter, när man avvisar Nordisk samekonvention då förslaget strider mot grundlagen.
Finland var för övrigt första land i Norden att genomföra kvinnlig rösträtt, vilket de gjorde redan 1906.
15 år senare genomfördes rätten i Sverige.
Förhoppningen är att Sveriges nya regering inte ska behöva 15 år på sig, för att inse att förslaget på Nordisk samekonventionen strider mot demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

2006 06 30
Svenska Jägareförbundet säger
"Entydigt nej till samekonventionen"
"Jägareförbundet säger nej till den så kallade Nordiska samekonventionen, som är ytterligare en utredning som går ut på att stärka samebymedlemmarnas inflytande när det gäller utnyttjandet av naturresurser."

2006 06 28
Tjänsteman på myndighet äventyrar prisbild på massaved.
En tjänsteman på Länsstyrelsen i Norrbotten påstår att markägare förstör oersättliga naturvärden. Men han vill inte peka ut ställen där detta skett.
Det är märkligt att en tjänstemans tyckande kan bli en nyhet och då han dessutom inte vill peka ut var skadorna har skett så ska inte oberoende media ta upp saken.
Nu gav nyheten till och med eko i riksmedia, så skadan för markägarna blev ändå större.
NÄTVERKET NORDEN överväger att anmäla inslaget till granskiningsnämnden.

Urskog eldas upp (Norrbottens Kuriren)
"Är det gammelskogar som värmer upp villorna i Arjeplog och andra inlandskommuner?
Enligt Frédéric Forsmark på länsstyrelsen förekommer det.
Kenth Björk på Allmänningen i Arjeplog konstaterar dock att de har avverkningstillstånd på all skog de hugger åt värmeverket."

2006 06 27
"Upprörda markägare" (Norrländska Socialdemokraten)
Markägare i Sundom norr om Luleå tar kronofogden till hjälp för att freda sin mark.

2006 06 22
LRF-nej till nordisk samekonvention
(ATL Skog)
"LRF säger blankt nej till förslaget om en nordisk samekonvention och anklagar utredningen för att ha tagit sig för stora friheter."

2006 06 20
Ekströms utredning begravd (VF)
SORSELE Jakt- och fiskerättsutredaren Sören Ekströms besök i Sorsele upprörde många känslor.
Demonstranter hade samlats för att symboliskt lägga ”den Ekströmska utredningen” i en svart kista och begrava den.

Statliga utredningar "begravdes" i Sorsele

SORSELE (NN)JAKT- OCH FISKERÄTT. Ekströmska utredningen om jakt- och fiskerätt, samekonventionen samt gränsdragningskommissionens betänkande är begravda. På måndagsmorgonen, inför ögonen på Västerbottens landshövding Lorentz Andersson lade John-Elvin Hemfjäll från Slussfors de statliga utredningarna i en likkista och skruvade igen locket.- Nu är handlingarna begravda och kommer aldrig igen, hoppades han.

Jaktutredning begravdes (VK)
När regeringens utredare av jakt- och fiskerättsfrågorna i Norrlands inland, Sören Ekström, försvarade sin utredning för länsstyrelsen och inbjudna representanter inne på hotellet i Sorsele, begravde aktivister ur Nätverket Norden Ekströms och två andra statliga utredningar i en kista utanför hotellet.

Markägare protesterar
Sorsele (JJ) Markägare i Nätverket Norden i Sorsele har demomstrerat mot de statliga enmansutredningar som gjorts de senaste åren när det gäller renbete och rätten till jakt och fiske.

2006 06 19
Protester i Sorsele
I dag demonstrerade markägare i Nätverket Norden i Sorsele mot de statliga enmansutredningar som gjorts de senaste åren.

2006 06 18
Kom och demonstrera mot Sören Ekströms jakt- och fiskeutredning i Sorsele
En demonstration mot Sören Ekströms jakt- och fiskeutredning kommer att hållas i Sorsele måndagen den 19 juni kl 9.30.
Plats utanför hotell Riverside i Sorsele.

Under demonstrationen kommer även utredningarna och förslagen
-Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169
-NORDISK SAMEKONVENTION
och
- Samernas sedvanemarker (Betänkande av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet) symboliskt att begravas.


2006 06 09
Viktig part säger nej till Nordisk samekonvention.

Allmänningsskogarna i Vilhelmina, Tärna-Stensele och Sorsele som förvaltar ca: 103 000 ha skogsmark med ca. 3000 delägare säger nej till att Nordisk samekonvention ratificeras.

2006 06 08
NÄTVERKET NORDEN
motsätter sig att Sverige ratificerar den föreslagna Nordiska samekonventionen.
Avsikten med konventionen sägs vara att samordna samepolitiken i Norden. Det är knappast avsikten från svensk sida mot bakgrund av gällande svensk lagstiftning i samefrågor
Dessutom bryter flera av förslagen mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter"

2006 06 02
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
"Anser att det föreliggande utkastet till Nordisk samekonvention inte kan ligga till grund för ett beslut om ratificering".
Huvudskälet är att "det material som remitterats helt saknar analyser av konsekvenserna av de olika bestämmelser som föreslås att införas. Förslaget innehåller vare sig en beskrivning av de folkrättsliga, sociala, ekonomiska eller förvaltningsmässiga konsekvenserna. Denna avsaknad gör att det inte varit möjligt att med den korta remisstid som stått till förfogande, bedöma de förslag som läggs fram".

2006 06 01
Nej till Nordisk samekonvention

"Även Storumans kommun sluter upp bakom länsstyrelsen" i Västerbotten "och säger nej i frågan om förslaget om Nordisk samekonvention".

2006-05-29
Kiruna kommun avstyrker
en ratificering av Nordisk samekonvention
Man skriver bl. a. att "Utkastets svaghet är att man inom samtliga områden som behandlas tillförsäkrar samerna mycket kraftfulla rättigheter utan närmare analys av rättigheternas begränsningar eller vidare konsekvensutredningar".

"Frågan om antalet samer, (s.106, s.130), som helhet kan i sammanhanget vara av allmänt intresse. Konventionen går dock inte in på hur många som i realiteten är medlemmar i samebyarna.
Den utökade exklusivt samiska rätt som konventionen kräver är i stort knuten till detta medlemskap, där en diskussion även bör föras kring samebyn som demokratisk plattform för denna förvaltning".

2006 05 24-31
Medias rapportering om att föreningen NÄTVERKET NORDEN bildats varierar.
Rubrikerna är minst sagt lite märkliga med tanke på att föreningen ska ta tillvara på grundläggande mänskliga rättigheter. Som att alla människor är födda fria och lika i rätt och värde.

Ny samebyfientlig förening startad.
har Sameradion som rubrik.

Vi vill försvara oss mot samebyarna
och
Vi är ingen aggressiv part. kunde man läsa i Länstidningen Östersund.

Konflikten fortsätter mellan markägare och samebyar
tyckte man att föreningen skulle förorsaka på Sveriges Radio P4 Jämtland.

Östersunds Posten ställde 5 frågor till Karl-Erik Mårtensson Hede, "styrelseledamot i nybildade Nätverket Norden, som vill försvara medlemmarna mot samebyarna".

Nätverk för icke-renägare är en slutsats som Sveriges Radio P4 Jämtland kommit till.
En rubrik som ordföranden för NÄTVERKET NORDEN känner sig tvingad att kommentera.
Renägare är välkommen som medlem förutsatt att han/hon respekterar Artikel 1 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter.


Sveriges Radio P4 Jämtland fortsätter med Förening kan förvärra konflikter.

Den enda rapport som speglar vad föreningen egentligen står för kunde läsas i NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN med rubrik Rätten till skogsvård ska värnas

2006 05 23
Fälldes i domstol då de bröt mot en "regel av lägre valör".
NÄTVERKET NORDEN kommer att rapportera om och följa upp händelser där enskilda och grupper kan ha blivit illa behandlade.
Ett fall är två markägare som blivit fällda i domstol fast de inte brutit mot någon lag eller förordning.

2006 05 21
Biskopen borde bett om ursäkt
Biskop Hans Stiglund erkände att hans kunskap om norrlands historia var bristfällig, när han och två av kollegorna skrev debattartikeln ”Försoning om renbetet”
Stiglund borde passat på att be ”om ursäkt för sitt och kyrkans grova övertramp i den artikel där man tydligt tar ena partens parti, i det här fallet rennäringens”.
skriver Christer Johansson Bygget Mosekälla

2006 05 20
"Den Nordiska samekonventionen en ren katastrof"
Sametingets största parti Jakt och fiskesamerna förkastar Nordiska samekonventionen.

2006 05 19
"Ingen renbetestvist längre"
"Ideligen möts vi i tidningar av uttalanden från rennäringen, från myndigheter och direkt i tidningsartiklar om "renbetestvisten i Härjedalen".
" Jag är övertygad om att jag talar för alla markägare som deltog i processen när jag säger att vi är trötta, för att inte säga förbannade, på dessa påståenden".
Skriver Bertil Andersson, Hede i en debattartikel i Länstidningen Östersund

"Dåligt förslag ger stat i staten"
"Förslaget till en Nordisk samekonvention är dåligt"

En utökad positiv särbehandling av de renägande samerna med konsekvensen av kraftiga intrång i andra näringars verksamhet är inte acceptabelt.
Skriver Arne Lindström som är ordförande för LRF Västerbotten
"
i Västerbottens Kuriren.

2006 05 17

Nordisk samekonvention - hot mot norra Sverige”
”Vi är inom LRF övertygade om att när kommun-, landstings- och riksdagspolitikerna i vårt län fått upp ögonen för denna konvention och vad den innebär för vårt näringsliv, ja då blir reaktionen stark”.
Detta hävdar Pär Isaksson ordförande LRF Norrbotten i en debattartikel i NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN


2006 05 16
Socialdemokrater i Västerbotten dömer ut jakt-och fiskeutredning.
Distriktstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att
"Förslagen är oroande och handläggningen förvirrande".


Ohly.s lappkast ?
Håller Vänsterpartiets Lars Ohly på att göra ett lappkast i frågan om en ratifikation av ILO 169?
I dessa sammanhang är det vanligt, hittills är Sören Ekströms lappkast det tveklöst värsta.

2006 05 15
Remissinstanser Nordisk samekonvention.
Anmärkningsvärt är att inte alla kommuner som berörs av förslagen i konventionen är remissinstanser.
Småmarkägarna är över huvud taget inte representerad.
Å andra sidan så berörs inte privata fastigheter då dessa inte belastas med renskötselrätt, varken ovanför eller nedanför odlingsgränsen.


2006 05 15
Klargör rättsläget innan Nordisk Samekonvention ratificeras.
Jokkmokks kommun lämnar följande synpunkter i sitt yttrande 2006-04-25 "Nordisk samekonvention”

Samisk rätt till land och vatten
"Kapitel IV, artikel 34, 35, 36, 37, 39 och 40
När det gäller den samiska rätten till land och vatten finner Jokkmokks kommun det angeläget att regeringen/riksdagen klargör och tydliggör karaktären och omfattningen av samernas rätt som urfolk till land och vatten. Detta är angelägenhet för alla berörda intressen inom de berörda områdena.
F d hovrättsrådet Mauritz Bäärnhielm anser i delbetänkandet ”Vem får jaga och fiska?, SOU 2005:17 att det oklara rättsläget är till statens nackdel eftersom det är staten som utformat rättssystemet. Att klargöra rättsläget är enligt Jokkmokks kommun en grundförutsättning för att konventionen skall bli nationell lag och att denna lag får rättsverkan".

.............................................................................................................................................................
Fakta:Kapitel IV,Samisk rätt till land och vatten
omfattar
Artikel 34 Traditionellt brukande av land och vatten
Artikel 35 Skydd för samernas rättigheter till land och vatten
Artikel 36 Utnyttjande av naturresurser
Artikel 37 Ersättning och del i utbyte
Artikel 39 Areal- och resursförvaltning
Artikel 40 Miljövård och miljöförvaltning

_____________________________________________________________________
2006 05 14
Inbjudan till
MARKÄGARE OVAN ODLINGSGRÄNSEN
Hur många vet innebörden i Ekströmska ”jakt och fiskeutredningen” remisstiden är till den första november 2006.
Hur många vet innbörden i ”Nordiska Samekonventionen” yttrande till Jordbruksdepartementet senast den 12 juni 2006. Information kommer att hållas i BYASTUGAN GERTSBÄCKEN tisdagen den 16 maj klockan 11.00 – 14.00
(BYASTUGAN GERTSBÄCKEN ligger ca 2 mil väster om Sorsele, efter vägen mot Ammarnäs)

Informatörer är jurist Lars Ola Hull och kulturgeograf Lennart Stenman.

MARKÄGARNA.

..............................................................................................................................................................

Fakta: Nordiska Samekonventionen
69 företag, myndigheter och organisationer har fram till den 12 juni 2006 att komma med yttrande till Jordbruksdepartementet.
Konventionen syftar till att införa lika regler och lagar i både Finland, Sverige och Norge som rör samerna.
Samernas rättigheter ska skyddas genom ny lagstiftning.
Staterna ska ta fram vilka områden som räknas som samer traditionellt brukar och som räknas som deras.
Om verksamhet som prospektering, gruvdrift, skogsavverkning, anläggning av vind- och vattenkraftverk, byggande av vägar och fritidshus samt militära övningar och fasta övningsfält hindrar eller allvarligt försvårar för samer att nyttja deras mark, ska den verksamheten stoppas.

_________________________________________________________________________________________

2006 05 04
Fiskevårdsområde upplöst.
Vid Ammarnäs FVOs årsmöte den 29 april 2006 beslöts att upplösa fiskevårdsområdet för att återgå till tidigare förvaltning av fiskerättsägarna

2006 04 11
En ratificering av ILO 169 bryter mot mänskliga rättigheter.
Sven Heurgrens förslaget bryter mot flera Artiklar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

2006 04 10
En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 Regeringens skrivelse 2005/06:95
Innehåller bl.a Regeringens plan för ratificering av ILO 169 som grundar sig på partiska utredningar och förslag som bryter mänskliga rättigheter.

2006 04 07
Inbjudan till lansering av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009
Se Suonttavaara lappby:s hemsida.
2006 03 31
Jakt- och fiskerättsutredningen partisk.
I analysen av utmarksbegreppet medger Sören Ekström att utredningen är partisk.
2006 03 15
Storumandeklarationen finns även på
Suonttavaara lappby:s hemsida.

 

 


 

NYHETSARKIV