Skyldig till mordbrand?

Kan jag gå över till grannens uthus och sätta upp en lapp, där jag meddelar att byggnaden är olagligt uppförd på min mark, och att den skall flyttas eller rivas?
Får jag i ett senare skede, ostraffat bränna ner hans uthus?
Troligen inte!
Ännu svårare skulle det bli, när det visar sig att jag inte kan styrka att marken är min.
Att jag sen försvarar mitt handlande med att grannen inte kontaktat mig, trots att jag både ”lappat” och annonserat i pressen, mildrar knappast mitt brott.

För det första är det inte säkert att grannen varken sett min lapp eller annons.
Om han gjort det och anser sig som rättmätig ägare till både mark och byggnad, tycker han förmodligen att jag kan dra dit pepparn växer…
Sunda förnuftet säger mig, att det skulle vara utsiktslöst att klara en opartisk rättegång.
Så resonerar tydligen inte länsmyndigheten när man ”fullföljt regeringens beslut”, och bränt ner ett antal gamla kojor i Arjeplogs fjällvärld.

Få se om myndigheten är lika nitisk i sin iver, att skydda de så kallade obrutna fjällområdena?
När frågan om ett stugbyprojekt för exklusiv turism, som en renägare tänker driva vid sjön Gavas i Arjeplogsfjällen skall avgöras.
Rimligtvis gick Gavasprojektet i graven samma stund, som man brände ner de gamla kojorna. Vilka utgjorde ett sånt allvarligt hot, mot det rörliga friluftslivet och rennäring i de obrutna fjällområdena.


Stig Eskilsson
Boden

Insändare 7 juni 2004