Modern lag främjar etnisk rensning.

Vi hör ofta om Svenska storsamhällets övergrepp på minoriteten samer, men inte särskilt ofta om övergreppen som sker inom de egna leden.
Övergreppen har pågått länge, för det mesta i det fördolda men här framträder det mycket tydligt.
Sveriges Riksdag har så sent som 2004 antagit en lag som ger samer en möjlighet att ifrågasätta andra samers identitet och med detta ställa dessa utanför det samiska samhället.
Samtliga partier i sametinget ställer sig bakom lagen utom Jakt och Fiskesamerna som anser att lagen strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. En människas identitet ska inte gå att ifrågasätta. Vilket är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle, så borde det också vara bland samerna.

För en utomstående kan det tyckas lite märkligt att alla övriga partier i sametinget ställer sig bakom denna lag, för mig är det inte alls förvånande.
Partierna som ställer sig bakom lagen har en stark koppling till nuvarande sameby. De utgör en gruppering som absolut inte vill se att majoriteten av samerna som inte är medlemmar i samebyn ska få något inflytande i samiska samhället.
I dag lever samebymedlemmarna under en administration där de har mandat efter förmögenhet. För dem är det inte alls konstigt att några förmögna personer dikterar villkoren i samebyn, men kulturkrocken blir total när de konfronteras med demokratins fri- och rättigheter.
Lagen som styr lapp/samebyn var förkastligt redan när det kom till 1928, men som sagt när det handlar om lappar/samer gäller inga grundläggande mänskliga rättigheter.
1928 bestämde Svenska staten att det var enbart de som ägde renar som var lappar/samer övriga skulle assimileras i det svenska samhället, med andra ord det lappska/samiska samhället klövs i två delar och majoriteten ställdes utanför.

Samtidigt tilldelade man grupperingen i lappbyn/samebyn ett antal privilegier som de fortfarande hårdnackat försvarar och inte tänker dela med sig till övriga lappska/samiska befolkning.
Privilegiernas betydelse visas när man kan sjunka så avgrundsdjupt, att man skriver till myndigheten och hävdar att ”Dessa personer har absolut ingen samisk identitet och skall därför strykas ur sameröstlängden med omedelbar verkan”
Om jag på ett liknande sätt ifrågasatt en invandrare, hade jag förmodligen men med all rätt blivit hudflängd av media.

Skulden ligger inte enbart på den som utnyttjat möjligheten att överklaga röstlängden till sametinget, största skulden vilar på våra förtroendevalda i Sveriges Riksdag som enhälligt klubbade igenom lagen.
En lag som gett minoriteten samer ett verktyg, som går att använda och har använts i en grannfejd mot andra samer.
Att lagens snäva språkkriterier råkar sortera bort samer är inga tillfälligheter.
Det är bara en fortsättning på Svensk lapp/samepolitik som påbörjades 1886 för att ge ”ett rimligt antal samer en tryggad försörjning” som det står i regeringens statsbudget för 2005.


Jordbruks och sameminister Ann Christin Nykvist tycker dessutom att lagen är modern.
Hennes människosyn är anmärkningsvärd, men regeringen har ju tecknat ett icke tortyravtal med Egypten som för övrigt bröts. Samt anlitat ett charterflygbolag där N379P ingår i flottan, så hon speglar egentligen bara Regeringens människosyn.
Det var med amerikansk hjälp och N379P som två egyptier utvisades till Egypten där de fängslats och utsätts för tortyr.
Ann Christin Nykvist bör omedelbart gå upp till Justitiedepartementet och föreslå en likadan lag där hela Sveriges befolkning omfattas. Tänk att kunna ifrågasätta och kanske ta ifrån en besvärlig granne sitt medborgarskap och med detta få honom landsförvisad.
Jag skulle börja med Sameministern och fortsätta med riksdagsmän/kvinnorna som röstade igenom lagförslaget som ytterligare marginaliserar de samer som tvingats att stå utanför.

Stig Eskilsson
Har fortfarande kvar rösträtten i Sametinget

Debattinlägg publicerad i Norrbottens Kuriren 2005-04-20