Journalisternas makt.
2007 06 02
Uppdaterad 2007 07 01

Jag läste en kritisk artikel någonstans för inte så länge sedan, om hur media tidigare beskrev lobotomi. Artikeln menade att media hjälpt till att så många blev utsatta för denna kränkning, då man beskrivit den i positiva termer.
Ja, media borde tänka sig för. Den kallas ofta den tredje stadsmakten, men jag undrar om den inte har en ännu mer framskjuten roll i vårat samhälle??
Jag tänker här ta upp hur media behandlar det Samiska folket och människor som lever här i norra Sverige.

När media beskriver Samer, är det nästan uteslutande renägande Samer man beskriver. Trots att renägande samer endast utgör ca 10% av det Samiska folket, om ens det.
Media har haft en mycket aktiv roll i att skapa den bild av Samer som i dag är den officiella bilden av det samiska folket som renägande, förtryckta och klädda i kolt. Men det är en förljugen och djupt kränkande bild av oss!

Svenska Samer, eller som vi tidigare alltid sa, Lappar, var ett samlar och jägar folk. Man sysslade faktiskt med jordbruk tidigare än med renskötsel, och när man började med renskötsel så var det väldigt småskaligt, till husbehovs, för köttet och mjölken. Ofta var man bofast. Det som verkligen symboliserar ett ursprungsfolk är förmågan att kunna följa utvecklingen, levnadsinstinkten, förmågan att kunna försörja sig genom mångsyssleri. Man jordbrukar och kör buss. Man är renskötare och jobbar i hemtjänsten. Förr jagade man och bedrev jordbruk eller renskötsel, eller båda delar.

Den stor renskötsel som förkommer idag, och som utarmar våra marker och gör det omöjligt för privata jord- och skogsbrukare här att bedriva sina näringar, är ingen svensk ursprungsbefolknings kultur eller historia. Den har invandrat hit med de samer som invandrat hit från gränstrakterna kring Finland, Ryssland, Norge. Den har tagit död på Svenska samer/Lappars historia. Den har överfört ett folks etniska tillhörighet till ett djur, renen. Och detta har Svenska media aktivt deltagit och hjälpt till med. Berth-Olof Brännström journalist på Västerbottens Kuriren skriver artiklar om ”samer som vinner mot markägare i Nordmaling” ex, men det är ju renägare som vinner mot markägare i Nordmaling, markägare som historiskt är mera bunden till dessa marker än de här renägarna.

Lotta Gröning på Aftonbladet säger att vi här uppe har svårt att tåla samerna trots att vi har sådana gigantiska markområden att tillgå, fast 90 % av oss känner sig mer kränkta av hennes generalisering av folket samer, än det förtryck mot oss som hon säger sig veta finns! Pia Sjögren, numera på Västerbottens radion skriver debattartiklar om markägarmöten, där hon kränker och förlöjligar markägare, utan att bry sig om orsaken till detta markägarmöte, och utan att faktiskt berätta att flera av dessa markägare är samer/Lappar.

Listan kan göras lång av journalister som kränker och omintetgör oss samer/Lappar, och som skapar en förljugen bild av oss och vår historia. Och vi kan aldrig bemöta dem. Våra protester kommer aldrig i tryck, då det är journalisterna som styr över det som trycks i tidningarna. Jag har insett att tryckfrihetslagen bara finns till för journalister som vill kränka och sprida osanningar. Vi lever inte i ett fritt land som så många vill tro.


Marianne Johansson
Bygget Mosekälla


Utskriftsvänlig i