Öppet brev.

Till
Jordbruks- och same minister
Eskil Erlandsson

Jag ska börja med att ge en kort presentation av mig själv.
Mitt namn är Marianne Johansson, jag är 44 år, åtta barns mor och same.
Jag bor på ett ställe som heter Bygget i Mosekälla, drygt en mil ovanför Tärnaby i Lappland Västerbottens län.
Jag jobbar deltid som natt undersköterska på sjukstugan i Tärnaby.
Jag är också markägare.
Mina förfäder ägde lappskatteland inom Vapstens område, i dag kallas det Vapstens sameby och renskötarna där i dag är uteslutande invandrande samer från b l a Norge. De gör vad de kan för att hålla ursprungssamerna utanför Vapstens sameby. Min man har också samiska rötter. Det har 99% av det folk som har sitt ursprung här. Det är inte unikt för Tärnaby området och Västebottens Lappland, så ser det nog ut i Norrbottens Lappland och stora delar av övriga Norrland också. Att säga att samer är en minoritet här är en sanning som bara är sann om man endast räknar renägarna som samer.
Och det är ju det mycket av debatten om Sveriges urbefolkning kommit att handla om, att det endast är de 10% av den samiska befolkningen som är samebymedlemmar och således renskötare som är Sveriges urbefolkning.
Heugrens utredning om ILO 169 handlar om det, gränsdragningskommissionen och Nordisk samekonvention handlar om det. Även Sören Ekströms jakt och fiske i samverkan handlade om det, och vi är många glada själar här uppe sedan ni valde att skrota den.
Den ursprungliga svenska samen var av ett jakt, fiske och samlar folk. Sedemera började man bruka jorden, ja, man blev faktiskt jordbrukare före man började med renskötsel. Det var svårt att dra någon skiljelinje mellan renägare och bönder eftersom många var båda delar. Ursprungsfolkens specialitet är att livnära sig på flera olika näringar samtidigt.
Det är således en oerhört kränkande myt när samebymedlemmar hävdar att den samiska kulturen ska dö om rennäringen dör!
Man försöker ändra svenska samers historia och man har tagit ifrån oss samer utanför samebyarna våra rätigheter till land, vatten, språk och kultur.
Genom att agera på detta viset har man också gjort rennäringen beroende av bidrag för sin överlevnad. 150 heltidsarbetande renskötare är bärare av ett samhällsstöd i storleksordningen 200-300 miljoner kronor per år! Läs ”Syntetiska samer” av Mats Hägglund. Detta kan inte vara rätt!
Jag vet ingen annan näring i Sverige som får så mycket ekonomiskt stöd från Staten. Jag har inte tagit med vad allt stängsel som Staten sätter upp åt samebyarna kostar i underhåll!
Därför glädjer det mig att du inte bara betalar ut pengar för stödutfodring av samebyarnas renar! Här i Västerbotten har samebyarna flyttat med sina renar ner till kusten nu, och där är det barmark och plusgrader! Även i de områden där det finns snö är marken tidig, och vi ska komma ihåg att renen ursprungligen är ett vilt djur, och således mycket duktig på att skrapa med sina klövar och söka sin föda själv.
Jag vill inte alls dräpa ut rennäringen, men jag tycker att stödet för rennäringen måste bli mer nyanserat både då det gäller det ekonomiska stödet från Staten, som när det gäller rätten till land och vatten. Deras bruksrätt ska inte väga tyngre än äganderätten och övriga befolkningens rätt att leva och verka här.
Att Svenska Staten ger så mycket stöd till samebyarna är för mig ofattbart!
Samebyarna är varken en ideell eller ekonomisk sammanslutning. Den regleras uteslutande av rennäringslagen som är en rasistisk författning som förespråkar etnisk rensning bland samer, där alla rättigheter ges till samebymedlemmarna!
Den strider mot konventionen om mänskliga rättigheter.
Hur kan Sverige ge sitt fulla stöd för detta?
Rennäringen ska överleva på lika villkor som övriga näringar i Sverige, och samernas kultur är oberoende av om den överlever eller inte. Samisk kultur kan du finna i nästan varje stuga här uppe.
Jag vill sluta detta brev med att tipsa dig och regeringen om en mycket upplysande hemsida i dessa frågor. Adressen är: www.natverketnorden.se
Tack för att du tagit dig tid med att läsa detta brev.
Ni inom allians regeringen lär höra av mig även fortsättningsvis.

Med vänliga Hälsningar
Marianne Johansson
Bygget Mosekälla 314
92064 Tärnaby