Sören Ekström gör ett lappkast med jakt och fiskeutredningen.

Förklaring: Lappkast är ett dialektalt uttryck på en 180 graders vändning med skidor.

Sören Ekström har suttit som ordförande i en utredning som resulterade i föreningen ” Forum för Levande historia”. Föreningens övergripande mål är att ”att stärka viljan hos var och en att aktivt verka för alla människors lika värde”.

Nästan på dagen exakt 5 år senare lägger Ekström fram en annan slutrapport. ”Jakt och fiske i samverkan” där han föreslår att samebyarna ska få ett betydande inflytande i förvaltning av jakt och fiske på våra gemensamma marker. Risken finns att det utökas till allt nyttjande av våra gemensamma naturresurser.

Ekström hyser inga betänkligheter i att samebymedlemmarna utgör mindre än 10 % av Sveriges samer och att medlemmarna själva avgör vilka som ska få medlemskap i samebyn. Det verkar inte heller ligga samebyn till last att man vid viktiga omröstningar tillämpar graderad rösträtt. Vilket innebär att några få förmögna renägare dikterar villkoren i samebyn och avgör bland annat vem som ska få medlemskap.

Att verka för alla människors lika värde och samtidigt legitimera en samhällsform där en stor plånbok är nyckeln till inflytande. Detta är ett lappkast som borde påverka trovärdigheten i förslag och påståenden som gjorts i ”Jakt och fiske i samverkan”.

Stig Eskilsson
Boden