Tre vänsterpartister om samers rätt.
2006-10-29

Norrman, Jonsson och Puttick har vid flera tillfällen uttalat åsikter om samernas rätt och rättigheter i Sverige. (Senast ÖP 28 okt) De har inte brytt sig om att gå igenom fakta, utan låter mest som samebyarnas och rennäringens megafon. Alla argument lindas in i och förstärks med ”Samernas rätt som urbefolkning”.
Ni hävdar bara samebyarnas (=renägarnas) rättigheter under sken av att kämpa för en urbefolkning.
Enmansutredaren Ekström har föreslagit att samebyarna ska ta över rätten till jakt och fiske från markägarna inom de områden där samebyarna har rätt till vinterbete och även tvingande för markägarna att samråda med samebyarna inför åtgärder, ex avverkning, på fastigheterna. Om man därvid inte kommer överens så ska automatiskt avverkningsförbud inträda på fastigheten.
Om Ekströms förslag blir verklighet så förlorar markägaren rätten till jakt och fiske till förmån för samebyn, och kan till och med själv bli avstängd från möjligheten att jaga och fiska på sin egen mark. Markägaren har heller ingen rätt att avverka eller vidta andra åtgärder på fastigheten utan samebyns tillstånd.
Givetvis passar det väl in i vänsterpartiets ideologi att ta rättigheter och egendom ifrån andra människor, det har ju Norrman, Jonsson och Puttick visat prov på i många debattinlägg.
Ett verkligt fall kan vara att en medlem i en sameby (=renägare) bor i samma ort som en markägare. Här (i exemplet) är markägarens mark vinterbetesland enligt urminnes hävd eller avsatt vid avvittringen som vinterbetesmark.
I ovanstående fall så är inte markägaren vem som helst. Denne(a) tillhör urbefolkningen samer, men som markägare, har alla rättigheter som Norrman, Jonsson och Puttick vill tillföra ursprungsbefolkningen, försvunnit i ett nafs. De markägande samerna är helt underordnade de renägande samerna!
Det är oerhört viktigt att komma ihåg att det är våra politiker som bestämt detta!! Endast några få procent av samerna i Sverige är medlemmar i en sameby och kan åtnjuta förmånen av de rättigheter som vänsterpartisterna påstår sig verka för.
Det här skulle kunna vara en början för Er tre att försöka sätta Er in i verkligheten!

Bertil Andersson
Hede