Fjälluppdraget hos Tillväxtverket.


Uppdrag om fjällanpassad hållbar lokal och regional utveckling.

Regeringen har uppdragit till Glesbygdsverket att utveckla samarbetsformer mellan berörda kommuner och myndigheter för att nå en ökad samverkan mellan fjällkommuner för en hållbar lokal och regional utveckling. Såväl utmaningar som möjligheter relaterade till klimatförändringarna ska beaktas och tas tillvara.

______________________________________________________________________________

Fjällprogram
Här finns fjällprogram för länen Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten samt ett gemensamt program för de fyra länen.
---------------------------------------------------------------------

Remissammanställning
Regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällområdet (RMHP)
Länsgemensamt fjällprogram 2005, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län
(REGERINGSKANSLIET)

______________________________________________________________________________

Östersund i maj 2009
LÄGESRAPPORT
Tillväxtverket
Uppdrag om fjällanpassad hållbar lokal och regional utveckling
DNR 342-2009-902768

______________________________________________________________________________

NÄTVERKET NORDEN kommer fortlöpande att lägga ut information och kommentarer om Fjälluppdraget.

Uppdaterad 2009 08 12