Gör Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf skillnad på samer och samer?

Anne Pavval medlem i Tuorpon sameby skrev brev till kungen, detta ledde till att "Renägare fick kungligt besök" (Dagens Nyheter - Nyheter Sverige - 2007 02 22)

Marianne Johansson Bygget Mosekälla och ättling till Svenska ursprungssamer i Västerbottensfjällen
skrev också ett brev till kungen.

Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf tackade visserligen för brevet, men bemödade sig inte ens med ett svar, utan vidarebefordrade brevet till Jordbruksdepartementet.

Marianne kräver inget kungligt besök, men förväntar sig ett svar.

 

Uppdaterad 2007 04 25