Länsstyrelsen i Norrbotten kränker äganderätten.
Uppdaterad 2009 12 07 

OBS! Beklagar att länkarna på denna sida inte fungerar.
NÄTVERKET NORDEN arbetar mot maktmissbruk och rättsövergrepp, och värnar om den enskildes rätt att vårda sin egen skog. Därför är det viktigt att information i denna infekterade fråga sprids nationellt och internationellt. Vi jobbar med att få tillgång till informationen från länkarna och återkommer så fort vi kan.
_______________________________________________________________________________Länsstyrelsen i Norrbotten håller på att bli kända för sitt ”mod” när de ser till att medborgarna får "Står med byxorna nere".

Med beslutet att bilda Kamajokk naturreservat kör länsstyrelsens styrelse med landshövding Per Ola Eriksson (c) i spetsen över Jokkmokks kommun och markägarna i Kvikkjokk.

I beslutet deltog även ledamöterna
Bengt Ek (s)
Kristina Zakrisson (s)
Yvonne Stålnacke (s)
Kent Ögren (s)
Erika Josbrandt (kd)
Åsa Wikström (m)
Lars Häggström (m)
Per Arne Kerttu (c)
Alf Sundström (fp)
Brith Fäldt (v)
Kennet Sandberg (mp)

Föredragande var naturvårdshandläggare Camilla Carlsson. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även chefsjurist Patrik Havermann samt tf. enhetschef vid naturvårdsenheten Ronny Edin.
_______________________________________________________________

FAKTA / INFORMATION


BESLUT.

Beslut om bildande av naturreseservatet Kamajokk

Så här arbetar man på Avdelning Miljö länsstyrelsen Norrbotten

_______________________________________________________________

DEBATT.

2007 06 09
Hövdingen missade Kvikkjokk
Ledare NORRBOTTENS KURIREN
I JOKKMOKK dök landshövding Per-Ola Eriksson upp i veckan. Och ringde mig så fort han köpt Kuriren.
Jo, rennäringsdelegationen hade en del av mötet i Kvikkjokk i går. Men själv kunde han inte vara med.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 06 09
Länsstyrelsen tar till Bush-taktik
(Debatt NORRBOTTENS KURIREN)

FÖRUTOM den pågående striden med det så "förnämligt" namngivna "Kamajokks Naturreservat" så grämer
det mig oerhört som berörd markägare att besöka den så kallade "storparkeringen" belägen strax ovanför Kvikkjokks Fjällstation.
Denna parkering expropierade Jokkmokks kommun av mig (delägare till marken) i början på 1980-talet.
Till råga på detta satte länsstyrelsen upp en skylt invid parkeringen, nära Kamajokken som förkunnar att det finns ett naturreservat som kraftigt begränsar min äganderätt. Detta innan jag som berörd part fick ta del av detta "beslut".

Skriver Oden Eriksson, Jokkmokk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 04 17
Svara om Kamajokk

(Debatt NORRBOTTENS KURIREN)
Svar till miljöchefen vid länsstyrelsen Jan Olov Westerberg (med inlägg den 5 april) som anser sig föra diskussionen angående Kamajokk naturreservat på saklig grund.

Verkligheten visar att hans grund är instabil.
1. Stormfällningen 2001 innebar att av 140 hektar (som nu föreslås ingå i
reservatet) skulle 14 hektar ha tillvaratagits. Ingen annan avverkning var planerad. Eftersom vi är rädda om vår skog har vi endast tagit ut husbehovsvirke och ved. Skogen är vårt arv, många generationer tillbaka. Ett arv som ska gå vidare till nästa
generation.
Nu är det oframkomligt på dessa 14 hektar. Detta gagnar endast barkborren.
Vad händer med den stående skogen?
2. Vad menar Westerberg med "Gör gärna upp en kaffeeld i reservatet"? Med vad ska man tända eld? Inom reservatet råder förbud att bryta kvistar.
3. Westerberg skriver att länsstyrelsen har röjt befintliga leder. Men vi behöver veta vilka leder som är uppröjda på västra sidan Kamajokk, annat än skoterled? Har någon led röjts på S:1?
4. Westerberg påstår "Staten konfiskerar ingenting." Vad kallas denna reservatsbildning? Mot vår vilja! Mot våra glesbygdsbehov! ...........................................

Inom vårt närområde finns ju redan tusentals hektar i statliga reservat.
Vet ni överhuvudtaget vad som behövs?
Från Jan Olov Westerberg och Camilla Carlsson ser markägare i Kvikkjokk fram emot svar på dessa frågor.

Skriver Gerd Yngvesson, Kvikkjokk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 04 11

Skrämmande okunnigt om Kamajokk naturreservat
(Debatt NORRBOTTENS KURIREN)
Svar på länsstyrelsens miljöchef Jan Olov Westerbergs inlägg den 5 april
Länsstyrelsens miljöchef döljer viktiga fakta och sprider osanningar om motiven till att bilda ett Kamajokk naturreservat den 16 februari i år. Westerberg visar upp en skrämmande okunnighet om förhållandena kring beslutet.
Att besluta om naturreservat mot markägarnas vilja är en allvarlig inskränkning av deras äganderätt. Westerberg skriver att "staten konfiskerar ingenting". Men konfiskera betyder indraga till staten utan full ersättning.
Genom en rad interimistiska beslut sedan den 4 mars 2002 så har länsstyrelsen fråntagit berörda markägare sin rätt att ta reda på sin egen stormfällda skog från december 2001. Den som varit värd 100.000-tals kronor och nu är full med skadeinsekter och bara ligger och ruttnar upp.
Inte en krona har länsstyrelsen betalat ut till berörda markägare.


Skriver Bo Hultin, Boden


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 04 05
Därför gick vi emot majoriteten om naturreservatet vid Kamajokk
Debatt NORRBOTTENS KURIREN

Debatten om naturreservatet Kamajokk har varit intensiv de senaste veckorna och stundtals förts med felaktiga uppgifter. En seriös diskussion kräver att den bygger på en saklig grund.
Det finns mycket att lära av alla de upprörda stämningar som väckts i denna fråga. Detta är något som länsstyrelsen kommer att ta till sig. Det är viktigt att medborgarna får komma till tals och debatten är också viktig.

Skriver Jan Olov Westerberg


......................................................................................................
Information
och kommentarer: NÄTVERKET NORDEN

Avdelning Miljö länsstyrelsen i Norrbotten där Jan-Olov Westerberg är chef har man en attityd mot länets medborgare som knappast stämmer mot länsstyrelseinstruktion.
Där står inget om att länsstyrelsen ska se till att länets befolkning ska få stå ”med byxorna nere!" eller att man ska se till att ”Kampen går vidare!”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 04 02

Regeringen är nu hoppet för Kvikkjokk
Ledare NORRBOTTENS KURIREN
"JAG TROR att hur vi än hade gjort hade vi gjort fel", skriver moderaten Åsa Wikström i Boden efter länsstyrelsens beslut att inte överpröva frågan om Kamajokk naturreservat.
Med den inställningen vinner man inga krig.
Men det var i alla fall välkommet att enigheten i länsstyrelsens styrelse från februari-mötet bröts till sist. Nu ville plötsligt Lars Häggström (m) i Arvidsjaur, Åsa Wikström (m) och folkpartisten Alf Sundström i Arjeplog att frågan om Kamajokk skulle överprövas. Sent ska syndarna vakna ... Kanske pressdebatten blev väckarklockan?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 03 31

Fru Yngvesson i Kvikkjokk
Ledare NORRBOTTENS KURIREN
I KVIKKJOKK har Kamajokk naturreservat orsakat uppror. Skrivelser och överklaganden haglar över regeringen och länsstyrelsen. I handlingarna till länsstyrelsens möte i går såg jag en tjänsteanteckning av handläggaren Camilla Carlsson som antyder en betydande respekt för eldsjälen Gerd Yngvesson. Hon som dundrat om Stalin-metoder och inte litar på landshövding P-O Eriksson.
"Telefonsamtal med Fru Yngvesson i Kvikkjokk" är rubriken. Med stort "F" i fru. Och lika högtidligt tituleras hon i texten medan bara förnamnet används på maken Erik.
"Fru Yngvesson meddelade att hon talade för Erik och att en överklagan kommer in senare."
Var det inte 1967 som socialstyrelsens Bror Rexed blev pappa till du-reformen ..?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 03 29
Kamajokk naturreservat - makt mot människor
Debatt NORRBOTTENS KURIREN
.
Hur kan det vara möjligt att landshövding Per-Ola Erikssson med hänvisning till några paragrafer ur miljöbalken från 1998 konfiskerar den mark som varit i den fjällnära befolkningens
ägo i obrutna generationer sedan 1600-talet.

Frågar sig Bo Hultin
från Boden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-03-29
Noterat: "Rök och bakåt" bäst, landshövdingen
Ledare NORRBOTTENS KURIREN
I MORGON sammanträder länsstyrelsens styrelse i Luleå under förmiddagen och direkt efter lunch blir det presskonferens. I samband med den ska också budkavlen från Kvikkjokk nå fram. Den som inleddes vid kyrktrappan i Kvikkjokk i tisdags. En svarvad gammal fjällbjörk och 628 protestnamn mot beslutet om naturreservat lämnas över till landshövding Per-Ola Eriksson.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 23
628 i protest mot Kamajokk-reservat
Ledare. NORRBOTTENS KURIREN.
I DAG får länsstyrelsen i ett
rekommenderat brev med hela 628 namnunderskrifter från personer i Jokkmokk och Kvikkjokk som protesterar mot beslutet att bilda naturreservatet Kamajokk. Ett beslut som går emot uppfattningen hos en stor majoritet markägare och Jokkmokks kommun.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 17
Statens agerande förskräcker
Debatt NORRBOTTENS KURIREN
Det kan finnas hundra bra skäl till att skydda skog. Och det kan finnas några, men starka skäl till att inte göra det.
När det gäller den stormfällda
skogen i Kvikkjokk är den redogörelse av ärendets formella gång som levererats i tidigare debattinlägg korrekt. För övrigt har dock inläggen kraftiga brister.
Låt mig börja med att bemöta det mest flagranta, nämligen att bara en av reservatsvägrarna bor i Kvikkjokk. Om hela sanningen ska fram är det ju faktiskt också så, att bara en av
reservatsivrarna bor i Kvikkjokk. Och av samtliga tolv berörda markägare är förespråkarna av reservatet endast två till antalet.

Tor Lundberg,
markägare i Kvikkjokk


__________________________________________________________________________________________

2007 03 13
Ingen sans och balans

Debatt NORRBOTTENS KURIREN
Kamajokks naturreservat - ett allvarligt ingrepp i äganderätten ... Mark konfiskerad - som under
Stalins tid - Kungen borde komma!
Felaktigheter, överdrifter och skamgrepp i stället för sakskäl och fakta i sju artiklar.


Skriver Monika Sarstad och Björn Sarstad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 09
Krönika: "Kungen borde resa till Kvikkjokk"
NORRBOTTENS KURIREN (KURIREN)
"KUNGEN borde komma till Kvikkjokk och se vad de gör med den mark vi mottog ur konungens hand 1848 och som min familj förvaltat under 158 år. I sex generationer! Det är få i vårt land som fått mark direkt från kungen!"
Det säger Curt-Lennart Stenman i Vuollerim, ordförande i Kvikkjokks byaförening, med anledning av beslutet att bilda naturreservatet Kamajokk. Ett anmärkningsvärt beslut som innebär att länsstyrelsen bryskt har kört över både merparten av markägarna och Jokkmokks kommun och helt bortsett från den fundamentala äganderätten.
"Vi litade på landshövding Per-Ola Eriksson när vi uppvaktade och satt i hans plyschsoffor. Vi trodde inte att han skulle köra över oss. Nu orkar han inte riva upp beslutet själv utan behöver hjälp av regeringen. Vi har därför överklagat till miljödepartementet och Andreas Carlgren. Vi tänker hålla liv i frågan tills vi får vår rätt!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 07
Jokkmokkprotest mot hövdingen
KURIREN Ledare
I JOKKMOKK är man med all rätt upprörda över att länsstyrelsen har beslutat bilda Kamajokk naturreservat. Beslutet fattades över huvudena på de närmast berörda och kommunen utan en vettig dialog.
Efter sex år med avverkningsförbud efter en virvelstorm som tog massor av träd så kommer beslutet om naturreservat.
Det känns verkligen som om Storebror dunkat skorna i bordet och talat om för kvikkjokkborna vad som gäller.
Så här ska det naturligtvis inte gå till. Beslut av det här slaget måste vara betydligt bättre förankrade. Därför bör det också omprövas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 02 20
Kamajokk naturreservat - ett allvarligt angrepp mot äganderätten.
(Debatt NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN. NSD)
anser Bo Hultin
Moderat politiker och skogsägare från Boden


_________________________________________________________________

MEDIAKLIPP.


2009 11 27
Protesten flyttad till Luleå
NORRBOTTENS KURIREN / LULEÅ.
I dag intog Curt-Lennart Stenman gräsmattan utanför länsstyrelsen i Luleå.
Där kommer han fortsätta sina protester mot myndigheternas reservatsbeslut.
- Jag sover i bilen om jag måste. Som det känns idag kan jag nog hålla ut till jul, säger Stenman angående sin aktion.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 11 27
Förbannad och villig att ta strid
LULEÅ / NORRLÄNSKA SOCIALDEMOKRATEN
Arg, upprörd och beredd att ta sig ändå till Bryssel för att protestera. Kurt-Lennart Stenman, skogsägare från Jokkmokk, kokar av ilska.
- Länsstyrelsen har med våld konfiskerat min mark, hävdar han bestämt
I går satte sig Kurt-Lennart Stenman med sina plakat utanför entrén till länsstyrelsen för att protestera mot att 608 hektar av hans skogsmark förvandlats till en del av naturreservatet Kamajokk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 11 26
Skogsägaren som fick nog
SR/Norrbotten
Skogsägaren Kurt-Lennart Stenman har fått nog. I drygt tre veckor har han ockuperat sin egen mark i naturreservatet Kamajokk. Ett reservat han vill ska upphöra. Men på torsdag avbröt han tillfälligt ockupationen och begav sig till Luleå och parkerade sin bil utanför Länsstyrelsen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009 11 03
Ockuperar Kamajokk
NORRBOTTENS KURIREN / JOKKMOKK
Skogsägaren Curt-Lennart Stenman ockuperar sin egen mark inom naturreservatet Kamajokk. Från och med i dag bor han i en skogskoja och för ett skyltkrig fram till jul - med syfte att regeringen häver reservatsbildandet.
- Jag vill att miljöminister Andreas Carlgren tittar på det här. Stockholmarna måste vakna upp. Annars får jag lägga mig utanför riksdagshuset. Jag ger mig inte. Det här ärendet är så misskött, säger Curt-Lennart Stenman, ordförande i Kvikkjokks samfällighetsförening som länge kämpat för markägarnas äganderätt och emot reservatet.

I går tog han de första skyltarna med sig till Kvikkjokk. I dag står dessa uppställda i området kring Kamajokk som blivit naturreservat trots många markägares protester, namnsamlingar, överklagande och kommunens nekande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 31
Markägarna försökte övertyga länsstyrelsen
Luleå. NSD

In i det sista försökte markägare övertyga länsstyrelsens styrelse om det olämpliga i att inrätta naturreservat i Kamajokk.- Jag har ingen förståelse för att göra området till en park, sade en besviken Curt-Lennart Stenman.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 03 31
628 namnunderskrifter hjälpte inte
Luleå. NSD

Överlämnandet av en kavel med 628 namnunderskrifter hjälpte inte dem som inte vill ha ett naturreservat i Kamajokk.- Regeringen får nu lösa konflikten, sade Per-Ola Eriksson.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 03 30
Kamajokk till EG-domstolen?
LULEÅ, KURIREN.
Beslutet att göra Kamajokk till naturreservat ligger kvar. Det beslutade länsstyrelsens styrelse på fredagen.
– Det här är ett ingrepp i äganderätten, därför kommer jag att gå vidare till EG-domstolen, säger Kurt-Lennart Stenman.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007 03 30
Naturreservat omprövas inte
Svt Nordnytt
Det blir ingen omprövning av beslutet kring det så ifrågasatta naturreservatet Kamajokk utanför Jokmkokk.
Det står klart efter att Länsstyrelsens styrelse idag sagt nej till att ompröva frågan.
Reservatsbildningen innebär avverkningsförbud för markägarna å det var just flera markägare som begärt en omprövning.
Tre ledamöter reserverade sig.
I och med att Länsstyrelsens styrelse säger nej till omprövning hamnar Kamajokkfrågan nu på regeringens bord.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007-03-30
Protestkavel överlämnades
NSD LULEÅ.

I dag kommer åter frågan om reservatsbildningen i Kamajokk, i Jokkmokks kommun, upp på länsstyrelsens styrelses bord. Det är Jokkmokks kommun samt ett antal markägare som begärt en omprövning av frågan.
I ett sista försök att få till en ändring överlämnades en kavel med 628 namnunderskrifter, av sänderbudet Curt-Lennart Stenman. "Vi ser det som en mer kraftfull symbolhandling", sade ordföranden i Kvikkjokks byaförening när han lämnade över kaveln till landshövding Per-Ola Eriksson.

I eftermiddag kommer besked om hur det gick.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 29
Protesterar med budkavle
JOKKMOKK, KURIREN.
Nu är budkavlen från markägare i Kvikkjokk på väg till landshövdingen.
På fredag överlämnas protesterna som bränts in med glödpenna i den handgjorda kavlen av Kvikkjokksbjörk: riv upp beslutet om Kamajokk naturreservat.
Samma dag är Kamajokk på agendan vid länsstyrelsens styrelsemöte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 28
NORRBOTTENS KURIREN

Dagens ros ...
... till alla som stöttar oss i kampen mot bildandet av Kamajokk reservat.
Gerd och Carina, Kvikkjokk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 28
Kamajokk prövas på nytt
NSD. LULEÅ.
Den hårt omdiskuterade reservatsbildningen Kamajokk i Jokkmokks kommun blir på nytt ett fall för länsstyrelsen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 26
Kamp om Kamajokk
JOKKMOKK, KURIREN.
Folkets protester mot Kamajokk naturreservat har skickats till Länsstyrelsen. Kravet att ompröva beslutet styrks av drygt 600 namnpåskrifter.
Nu planeras manifestationer och en budkavle, från Kvikkjokk till Luleå.
- Landshövdingen ska få ta emot protesterna personligen, säger Curt-Lennart Stenman.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 16
Protestlistor mot reservatet
JOKKMOKK, KURIREN.
Nu märks protester mot Kamajokk naturreservat tydligt i Jokkmokk. Listor för namninsamlingar mot reservatet har placerats ut vid olika offentliga inrättningar.
- Vi är några stycken som tagit initiativ. Nästa vecka skickar vi in ett yttrande, via Länsstyrelsen till miljödepartementet, tillsammans med namnlistorna. Det låter som att det bara är en handfull markägare som är emot reservatet och vi vill visa att det är betydligt fler. Det är ganska många som skrivit på redan, säger Carina Sjöberg med rötterna i Kvikkjokk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 10
Markägare i krismöte
JOKKMOKK, KURIREN.
Länsstyrelsen får hård kritik och hade i går ett internt krismöte.
Det handlar om bildandet av det drygt 600 hektar stora naturreservatet Kamajokk i Kvikkjokk.
Beslutet har överklagats till regeringen av markägare som anser att staten konfiskerat deras mark.
- Vi känner oss fruktansvärt kränkta, säger Curt-Lennart Stenman.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 06
Nytt naturreservat i Kamajokk
SR P4 Norrbotten
Ett nytt naturreservat bildas i Kamajokk. Naturreservatet bidrar till att bevara det storslagna landskapet i Kvikkjokksområdet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 03 06
Upprörda bybor kräver svar
JOKKMOKK, KURIREN.
Vänsterpolitikern Mikael Segerströms skrivelse till Länsstyrelsen upprör Kvikkjokksbor. Dels går skrivelsen emot kommunstyrelsens yttrande om nej till Kamajokk som naturreservat, dels innehåller den påståenden som bybor kräver svar på.
Igår skickade kommunen en protest till Länsstyrelsen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 02 27
Markägare överklagar Kamajokkreservat
JOKKMOKK, KURIREN.
Markägare i Kvikkjokk tar strid mot reservatsbildningen av Kamajokk och överklagar länsstyrelsens beslut.
- Länsstyrelsen har ritat en karta och fört monolog, inte dialog. De kränker äganderätten, säger Curt-Lennart Stenman.
Kommunen är inne på att lämna en skrivelse.

NN kommentar:
Åter igen har länsmyndigheten i Norrbotten visat sin attityd mot medborgarna och ser till så att de får "Står med byxorna nere".
"Kampen går vidare!" på skattebetalarnas bekostnad.