Angående renskötselrätt på privatägda marker.
-
Som påtalats i media pågår ett mål vid Europadomstolen om rätten till renskötsel
på privatägda marker. Målet är f n registrerat som application no.39013/04 vid domstolen.
-
Uppdaterad 2007 04 20