Europadomstolen om rätten till renskötsel på privatägda marker. Application no.39013/04
 
Uppdaterad 2007 04 20