Bröt ej mot lagen men fälldes ändå.

En mycket märklig historia har utspelat sig i rättsapparaten i Västerbotten.
Det handlar om två markägare, som blev frikända från jaktbrott i Lycksele tingsrätt (Mål nr B148-02).
Men blev fällda i Hovrätten för övre Norrland Mål nr B739-02, trots att de inte brutit mot något lag eller förordning.
De fälldes för att de bröt mot "regeler av lägre valör".

Hovrätten mildrar dock straffet till böter, för att som domstolen skriver
”Ett system med dubbelregistrering av licensområden inrymmer betydande problem och är ägnat att skapa motsättningar. Det kan framstå som utmanande för en enskild markägare med liten areal att denne i avsaknad av så kallad A-licens inte får jaga älg på sin egen mark trots att han måste acceptera att samebyns medlemmar jagar älg där på grund av att marken ingår i samebyns licensområde”.

Hovrätten har trots allt en viss förståelse att folk känner sig kränkta, då man nekas att jaga på sin egen mark, samtidigt som myndigheten har gett tillstånd till utomstående att jaga på samma mark.

Att de fällts för att det brutit mot en ”regel av lägre valör”, tycket Högsta domstolen inte var anmärkningsvärt, och tog inte upp fallet.
Fallet är nu anmält till Europadomstolen.Debatt.
Domen ett brott mot Sveriges grundlag?
Enligt art 7 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter är det inte tillåtet att fälla någon till ansvar utan stöd i ”national or international law”. skriver Eu-jurist, jur kand Lars Ola Hull i en debattartikel.

Kommentar:
Det är väl inte möjlig att någon ska kunna bli fälld i domstol, om man inte brutit mot någon lag eller förordning.
Ja i Sverige är det fullt möjligt, det visar denna dom.
Med tanke på utredningen som visat att domstolar dömer olika i rattfylleridomar, undrar jag om det blivit att annat utfall i detta mål, om det berört grevar och baroner i södra delar av vårt avlånga land?
Eller om de har haft ett annat yrke?
I vart fall så har Stockholms tingsrätt frikänt en chef inom polisen fast han brutit mot lagen.

Stig Eskilsson
Boden