Fakta / Information Vapsten sameby.
Senast uppdaterad: 2007 11 12

VAPSTENS SAMEBY BILDAS:

Turerna kring Vapstens sameby har varit många.

I boken "Färdas som en människa" beskriver författaren och fd. lapptillsyningsmannen Folke Grubbström länsmyndighetens tvivelaktiga agerande när Vapstens sameby registrerades för första gången.

Han skriver.
"Den första ansökan till länsstyrelsen kom från några ursamer, Barruk-gruppen kallad, med samer ur den tidigare lappbyn, som nu ville bilda en sameby enligt antagna stadgar och utsedd styrelse.
Deras ansökan avslogs med motiveringen att de inte var renskötande samer.

Min chef Göran Lundvall och mina två kollegor sammankallade nu vissa av de till lappbyn inflyttade nordsamerna till ett brådskande sammanträde. Nordsamerna, Omma- gruppen, hade inflyttat på l930-talet och blivit stannande, trots att inflyttningstillståndet egentligen gällde till Frosvikens lappby.
På sammanträdet beslöt man att försöka registrera Vapsten sameby med enbart nordsamer som renskötande medlemmar, trots att det inte fanns tillräckligt antal ledamöter att tillgå.
Deras ansökan bifölls.

Besluten överklagades. Regeringsrätten bestämde omsider, att Omma-gruppen skulle få registrera Vapsten sameby.
Problemen i samebyn fick ny näring".


_______________________________________________________________________


FAKTA / INFORMATION

SAMEBYN
Så administreras samebyn.
Rennäringens ekonomiska betydelse.


MEDIAKLIPP
Sameby gör skogsägare förtvivlade. (Västerbottens Folkblad)


INFORMATION
Demokratifientlig organisation saboterar för skogsbruket i inlandet.

Ursprungssame får inte medlemskap i Vapsten sameby.