SYNPUNKTER PÅ DEN LICENSIERADE ÄLGLAKTEN OVAN ODLINGSGRÄNSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN.

I början av juni 1998 blev jag av Länsstyrelsen i Västerbottens län ombedd att samla in information och även komma med mina egna synpunkter i fråga om licensjakten på älg ovan odlingsgränsen i länet.
Hur jag genomfört uppgiften vill jag här redovisa.

Om mig själv.
Sen 10 år tillbaka är jag pensionerad polismästare. Från min karriär kan noteras att jag i sju år (1957-1964) var landsfiskal i Sorsele, där jag hade gott samarbete med exempelvis samerna i Rans och Grans samebyar.
Under mina 24 år som polismästare i Skellefteå hade jag Malå skogssameby inom distriktet.
Jag har i cirka 50 år varit älgjägare, en lång följd av år varit styrelseledamot i Västerbottens läns jaktvårdsförening och jag har under många år varit av Länsstyrelsen utsedd ledamot i älgskade- och länsviltnämnd. I skrivande stund är jag i den här frågan enbart en tyckare.
...........

Filip Gerhardsson
__________________________________________________________________________________________________

Hela dokumentet i .pdf

---------------------------------------------------------------------------------------

Klipp:

Allmänna synpunkter. Vad är utmark?
(Sid 3)

Dubbelregistrering av licensmark. (Sid 6)


Uppdaterad: 2009 02 06