JK anser att utredningarna Samernas sedvanemarker även kallad ”Gränsdragningskommissionen” och Jakt och fiske i samverkan har en viktig brist i utredningsarbetet.


"Denna kan kort sammanfattas så att utredningarna inte tagit tillräcklig hänsyn till icke renägande samernas och vissa andra gruppers intressen och rättigheter." skriver Justitiekanslern (JK)

Uppdaterad 2007 05 18