FAKTA OM SAMETINGET.

Med de omständigheterna att Sametingslagen innehåller diskriminerande språkkriterier mot samer som saknar sitt språk. Och att det går att ifrågasätta en medmänniskas identitet så anser NÄTVERKET NORDEN att Sametinget inte uppfyller kriterierna för ett folkvalt organ.


Information på Sametingets webbportal.
Folkvalt organ och myndighet
Sametinget bildades i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametinget invigdes 1993. Sametingets folkvalda organ kallas plenum och har 31 ledamöter. Ledamöterna i plenum utses genom allmänna val av röstberättigade samer.
Källa:SAMETINGET


Sametinget leds av en majoritet som har starka band till Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och samebyn. En gruppering som utgör mindre än 10% av Sveriges samer.
Att en sådan liten gruppering kan ha majoritet i sametinget beror på att valdeltagandet är mycket lågt.
Av totalt 7180 röstberättigade var det endast 4731 deltog i valet 2005, vilket är en mycket låg siffra då det finns över 20 000 som har släktskap med samer.
Ingen vet exakt hur många svenska samer det finns, men 40 000 – 60 000 är en siffra som nämns.
Då är det släktskap och inte diskriminerande språkkriterier, som avgör om man är same.

Att så få är registrerade på röstlängden har flera förklaringar.
En är att Sametingslagen sorterar bort samer som saknar språket. (Sametingslag (1992:1433) 1 kap. 2 §)

Det hjälper alltså inta att man kan bevisa släktskap med hjälp av kyrkobokföringen. Utan det är ett språkkriterium avgör, om man är same och tillhör en urbefolkning vilket är märkligt.
Dessutom så tillåter lagen att en som är upptagen på sametingets röstlängd kan ifrågasätta sina medsystrar och bröders identitet och närvaro på röstlängden.
(Sametingslag (1992:1433) 3 kap. 5 a §
... Vidare får var och en som tagits upp i den preliminära röstlängden överklaga beslutet såvitt avser någon annan som tagits upp.)

Sverige torde vara det enda land inom EU där lagstiftningen tillåter etnisk prövning, detta är naturligtvis helt förkastligt i en rättsstat.
Många upplever ett obehag att deras identitet kan ifrågasättas, därför väljer de att inte registrera sig.

Det finns grupperingar bland samerna som tar till vilka medel som helst, för att förhindra de samer som inte har anknytning till SSR och samebyn att närvara på röstlängden och med detta få inflytande i sametinget.
Det räcker med att man är kritisk till administrationen av samebyn för att bli ifrågasatt.

I samband med senaste sametingsvalet 2005 fick 22 samer känna på förnedringen att få sin identitet prövad av Länsstyrelsen i Norrbotten.
Överklagan lämnades in av Lars Olov Baer medlem i Vilhelmina norra sameby och Olov J Omma medlem i Umbyns sameby.
Lars Olov Baer ifrågasatte 13 av sina medsystrar och bröder, han förlorade. I en DN-artikel strax före valet 2005 säger Baer att "jag kommer att överklaga även i nästa val. Jag ska plåga dem lite till,"


Länsstyrelsen i Norrbotten skötte hela processen på ett proffsigt sätt, så ingen skugga ska falla på de tjänstemän som verkställde det motbjudande uppdraget.Uppdaterad: 2007 11 22