Senast uppdaterad 2008 02 06

Rennäringens ekonomiska betydelse.

Rennäringens ekonomiska betydelse kan anses aningen överdriven.
2004 var det totalt 594 renägare som deklarerade inkomst av näringsverksamhet.
Av dessa var det 375 st som deklarerade 0 kr eller underskott.
94 st deklarerade en inkomst över 40.000 kr
Endas 8 st deklarerade en inkomst större än 160.000 kr (13.300 kr/mån)
Ingen tjänade över 220.000 kr

För 2004 var den samlade inkomsten av rennäringen mindre än 13 miljoner kronor.

Existensminimum eller Riksnormen för försörjningsstöd 2006 är 41.040 kr + boendekostnader.
(Källa Socialstyrelsen)
_______________________________________________________________________________________

Rennäring - antal individer med inkomst av näringsverksamhet år 2004.
(Källa Statistiska centralbyrån)


Inkomst i kronor Näringsidgare
0
375
0-20 000 87
20 001 - 40 000 38
40 001 - 60 000 27
60 001 - 80 000 16
80 001 - 100 000 13
100 001 - 120 000 13
120 001 - 140 000 9
140 001 - 160 000 8
160 001 - 180 000 5
180 001 - 200 000 2
200 001 - 220 000 1
220 001 - 240 000 0
240 001 - 280 000 0
280 001 - 300 000 0
300 001 - 380 000 0
Tot antal näringsidgare 594