LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN - Avdelning Miljö, skyddar gammelskog.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regelvidriga metoder på Avdelning Miljö.


Då Länsstyrelsen inte har ekonomiska resurser att skydda alla skogar som man önskar, tar man till ett regelvidrigt knep.
Man sprider helt enkelt propaganda så att ingen vågar köpa skog från fjällnära trakter. Inge köpare, ingen avverkning.
Att skogen får stå och ruttna kan knappast vara i linje med med Länsstyrelsens uppdrag "att främja länets utveckling och befolkningens bästa".NÄTVERKET NORDEN kan visa på ett exempel från sommaren 2006.

En tjänsteman Frédéric ForsmarkAvdelning miljö Naturvård. gick sommaren 2006 ut i media (SR dagen eko) och anklagade markägare för att ha förstör oersättliga naturvärden. När ”gammal skyddsvärd skog har börjat användas för att fliselda och värma upp kommunerna.”
” – Vi stöter på det här titt som tätt när vi är ute i fjällnära trakter, säger Frédéric Forsmark,” i dagen eko.
Han antyder dessutom att det brott begåtts ”I regel har man fått tillstånd för att hugga ner skog”

Dessa grova anklagelser får han göra i Sveriges Radio dagens eko utan att peka ut var det gjorts.

NÄTVERKET NORDEN övervägde att anmäla inslaget till Granskningsnämnde då inslaget inte uppfyllde kravet på saklighet. Men eftersom en fällning inte resulterar i något, ansåg NN att det inte värt besväret.

Syftet med utspelet går inte att ta miste på, se till att det blir opinion så värmevärken inte vågar köpa flisen.
”- Vi vet att fjällnära gammelskog med höga naturvärden avverkas och vi vet också att en del sådan skog går till lokala fjärrvärmeverk. Däremot är det inte säkert att alla värmeverk är medvetna om varifrån flisen kommer, säger han.” till NORRBOTTENS KURIREN

” Kenth Björk är skogsförvaltare på Arjeplogs allmänning. Han tycker det är anmärkningsvärt att en tjänsteman på länsstyrelsen får göra dylika uttalanden.” (ur NORRBOTTENS KURIREN)NN kommentar:

Det är inte bara anmärkningsvärt!
Frédéric Forsmark kan ha begått tjänstefel, när han gått ut till media med antydningar och subjektiva bedömning att det är urskog som avverkats.
Hans regelvidriga utspel har skadat fjällnära skogbruket, något som går stick i stäv med Länsstyrelsernas uppgifter "att främja länets utveckling och befolkningens bästa" som det står i Förordning (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion.


Senast uppdaterad 2009 01 24