FAKTA OM LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN - Avdelning Miljö.

Så arbetar man på Avdelning Miljö länsstyrelsen Norrbotten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klipp från artikelserie i NORRBOTTENS KURIREN om småviltjakten ovan odlingsgränsen.

Så undviker länsstyrelsen diarieföring.

"Står med byxorna nere"
Enligt Torsten Nilsson rör det sig om "otaliga bevis" och han skriver att hans verklighet är baserad på egna iakttagelser, muntliga rapporter från jakttillsynsmän och naturbevakare. Samtal från jaktlag, helikopterpiloter, polis och de som säljer jaktkort. "Det finns även skriven information lämnad privat i förtroende från återförsäljare i Arjeplog som sänts till min hemadress för undvikande av diarieföring."


Attityd och taktik på Avdelning Miljö Länsstyrelsen Norrbotten.

Innan Torsten Nilsson skickade iväg sitt svar till Björn Helamb så lät han Jan-Olov Westerberg, chef för länsstyrelsens miljöavdelning, läsa igenom brevet. Så här skrev Jan-Olov Westerberg, som även ingår i länsstyrelsens ledningsgrupp, till kollegan Torsten Nilsson: "I sedvanlig ordning utomordentligt svar. Liten synpunkt: jag kan tro att herr H (Helamb, reds. anmn.) inte lär nöja sig och det gör att vi ska hantera hans skrivelser så att vi svarar som tvåmansärenden med föredragning och beslut. Då vrider vi den potentiella formkritiken ut handen på honom så han måste argumentera i sak, och då står han med byxorna nere!" Kampen går vidare! JO"

Vad är det för kamp som länsstrelsens chefer och tjänstemän för?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propaganda.

Då Länsstyrelsen inte har ekonomiska resurser att skydda alla skogar som man önskar, tar man till ett regelvidrigt knep.
Man sprider helt enkelt propaganda så att ingen vågar köpa skog från fjällnära trakter. Inge köpare, ingen avverkning.
Att skogen får stå och ruttna kan knappast vara i linje med med Länsstyrelsens uppdrag "att främja länets utveckling och befolkningens bästa".NÄTVERKET NORDEN kan visa på ett exempel från sommaren 2006.

En tjänsteman Frédéric ForsmarkAvdelning miljö Naturvård. gick sommaren 2006 ut i media (SR dagen eko) och anklagade markägare för att ha förstör oersättliga naturvärden. När ”gammal skyddsvärd skog har börjat användas för att fliselda och värma upp kommunerna.”
” – Vi stöter på det här titt som tätt när vi är ute i fjällnära trakter, säger Frédéric Forsmark,” i dagen eko.
Han antyder dessutom att det brott begåtts ”I regel har man fått tillstånd för att hugga ner skog”

Dessa grova anklagelser får han göra i Sveriges Radio dagens eko utan att peka ut var det gjorts.

NÄTVERKET NORDEN övervägde att anmäla inslaget till Granskningsnämnde då inslaget inte uppfyllde kravet på saklighet. Men eftersom en fällning inte resulterar i något, ansåg NN att det inte värt besväret.

Syftet med utspelet går inte att ta miste på, se till att det blir opinion så värmevärken inte vågar köpa flisen.
”- Vi vet att fjällnära gammelskog med höga naturvärden avverkas och vi vet också att en del sådan skog går till lokala fjärrvärmeverk. Däremot är det inte säkert att alla värmeverk är medvetna om varifrån flisen kommer, säger han.” till NORRBOTTENS KURIREN

” Kenth Björk är skogsförvaltare på Arjeplogs allmänning. Han tycker det är anmärkningsvärt att en tjänsteman på länsstyrelsen får göra dylika uttalanden.” (ur NORRBOTTENS KURIREN)NN kommentar:

Det är inte bara anmärkningsvärt!
Frédéric Forsmark kan ha begått tjänstefel, när han gått ut till media med antydningar och subjektiva bedömning att det är urskog som avverkats.
Hans regelvidriga utspel har skadat fjällnära skogbruket, något som går stick i stäv med Länsstyrelsernas uppgifter "att främja länets utveckling och befolkningens bästa" som det står i Förordning (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion.


Senast uppdaterad 2007 07 23