Sveriges strategi för att stärka påstådd kollektiv sedvanerätt.

Redan 1948 hade lappfogden W Gardham utarbetad en strategi för hur Svenska staten skulle tillgodose lapparnas/samebymedlemmarnas behov av ”vinterbetning” utan att åsamka staten några kostnader.


Strategin var och är att stärka en påstådd kollektiv sedvanerätt genom

- att identifiera lämplig mark.
- att i lönndom utforska och kartlägga.
- att uppvigla till nyttjande.
- att med tvivelaktiga forskningsresultat skrämma markägarna till tystnad.
- att hota med dyrbara domstolsprocesser.

En strategi som i högsta grad praktiseras än i dag.Uppdaterad 2008 04 20