Sametinget och Regeringen sprider lögner om nybyggarnas historia.

Rena lögner om nybyggarnas historia sprids genom informationsskrifterna Samer – ett ursprungsfolk i Sverige (sid 12) och Same same but different (sid 9) från Sametinget och Regeringen.
I en av faktabaserade delarna står det: ”Under senare delen av 1600-talet uppmuntrade den svenska staten till nybyggen i lappmarken. Varje bonde som flyttade dit fick mark och slapp skatt i 15 år”.
I lärarhandledningen till Same same but different som ska användas i undervisning på skolorna har man ovan nämnda som exempel i "Ta reda på". Vilket vittnar om att det anses viktigt att komma ihåg.

ATT BÖNDER FICK MARK ÄR REN OCH SKÄR LÖGN.

Men upprepas en lögn tillräckligt många gånger så blir den sann till slut.
För det första var det ingen som fick mark, för det andra så var det inte bönder utan oftast ursprungslappar som insynade sitt forna skatteland för att rädda renbetet.
Köpeskillingen bestod i skyldighet att odla upp en fastslagen areal och bygga ett antal byggnader som hörde till insyningen.
De som inte klarade av den så kallade Åboskyldigheten inom avsatt tid sattes på bar backe.
Ingen hänsyn togs till att kvinnor och barn drabbades, det var bara att lämna allt.
Någon ersättning för nedlagt arbete fick man inte.

Stig Eskilsson
BODENLite kortfattat vad som krävdes av nybyggarna.


Senast uppdaterad; 2007 10 07