FAKTA SAMEBYN.

Sammanfattning
I samebyn är inte alla människor lika värda.
Medlemmarna avgör vilka som ska få medlemskap i samebyn.
Samebyn är inte representativ för urbefolkningen samer.
Samebymedlemmarna har monopol på renskötsel.
I samebyn är insynen obefintlig.ADMINISTRATION AV SAMEBYN


"Sameby som organisation är unik dvs varken en ideell eller en ekonomisk förening. De har tilldelats organisationsnummer och registrerats hos skatteverket". (Källa Skatteverket)

Den regleras uteslutande av Rennäringslag (1971:437) och Rennäringsförordning (1993:384)
Lagen har skapat ett monopol, är direkt fientlig mot demokratin och strider mot FN:s konventionen om mänskliga rättigheter.

Medlemskap i samebyn avgörs i första hand av medlemmarna. Rennäringslag (1971:437) 12§
Omröstningar avgöras med graderad rösträtt. Rennäringslag (1971:437) 59§ p2
Graderad rösträtt innebär att den som är rik har mer inflytande än en fattig. Vilket innebär att ett fåtal förmögna kan dikterar villkoren i hela samebyn.
Att erhålla medlemskap är näst intill omöjligt, om det inte är förankrat bland de mest förmögna i samebyn.
Se Ursprungssame får inte medlemskap i Vapsten sameby.

En Svensk same får överhuvudtaget inte bedriva renskötsel om han/hon inte är medlem i sameby.
Detta innebär att Rennäringslagen gett samebymedlemmarna monopol på renskötsel och att nyttja ”kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och renbetesfjällen.” för renskötsel.
(Övergångsbestämmelser) Rennäringslag (1971:437)

Samebymedlemmarna utgör mindre än 10 % av Sveriges samer, och är inte representativ för urbefolkningen samer.

I samebyn har utomstående ingen insyn.
_______________________________________________________________________________

Svenska statens roll.

Sveriges strategi för att stärka påstådd kollektiv sedvanerätt.
Redan 1948 hade lappfogden W Gardham utarbetad en strategi för hur Svenska staten skulle tillgodose lapparnas/samebymedlemmarnas behov av ”vinterbetning” utan att åsamka staten några kostnader.
_______________________________________________________________________________

FAKTA

Rennäringens ekonomiska betydelse.
Rennäringens ekonomiska betydelse kan anses aningen överdriven.

_______________________________________________________________________________

DEBATT

Samebyn, nej tack!
......
Samebyn har monopol på rennäring, i Samebyn är man olika värd beroende på om man är man eller kvinna, eller hur rik man är. Man har graderad rösträtt.
Samebyn är sluten. Konceptet Sameby strider mot flera av paragraferna i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Samebyn kan, om man väljer det, och det gör en del, förtrycka och utöva makt mot Lappar och övrig befolkning utanför samebyn.
Samebyn och deras särställning, existerar med Statliga bidrag, skattebetalarnas pengar.
Jag kan inte ställa mig upp för en sådan organisation, inte ens alla samebymedlemmarna själva kan det!
De som förvånar sig över det må fortsätta vara förvånade.

Skriver Marianne Johansson Bygget Mosekälla på sin blogg i Västerbottens Kuriren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 01 23
”Stulet land” beskriver 1500, 1600 och 1700 talen, men sen då?

Jag läser en beskrivning av historikern Lennart Lundmarks bok Stulet land i Västerbottens Kuriren den 11 december 2008. Han beskriver 1500, 1600 och 1700 talen, men sen då.
Mina funderingar blir, hur ska man på ett enkelt och klart sätt förklara nuläget för beslutsfattare och myndigheter på ett rättvisande sätt beroende på hela historien fram till i dag.


Skriver: Östen Stenlund Lövberg KlimpfjällUppdaterad 2009 08 25