En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009

Skr. 2005/06:95

Nordisk samekonvention.

Samernas sedvanemarker.
(SOU2006:14)
Har en viktig brist enl. Justitiekanslern (JK)

Jakt och Fiske i samverkan.

(SOU 2005:116) Har en viktig brist enl. Justitiekanslern (JK)

Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige.
Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169.

(Sou 1999:25)


_______________________________________________________________________________________

Fakta.

Vad krävdes av nybyggarna?
Nybyggaren och nybygget var ställd under byggnads och odlingsskyldighet.
Att nybyggarna fick mark är med andra ord en lögn!

Avvittringens genomförande och konsekvenser
Riksdagens revisorer har fått förslag om att granska den s.k. avvittringens genomförande och dess konsekvenser i Norr- och Västerbotten

_______________________________________________________________________________________

Information.

Jakt- och fiskerättsutredningen
I Sören Ekströms analys av begreppet UTMARK medger han att utredningen är partisk.

Lagen som Sören Ekström och Jan Alvå glömde
Lag 1909:53 kom till för ”tillgodoseende av nomadlapparnas behov av renbete,renskiljningsplats
eller flyttningsväg för renarna”

En ratificering av ILO 169 bryter mot mänskliga rättigheter.
Sven Heurgrens förslaget bryter mot flera Artiklar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

_______________________________________________________________________________________


Skrivelser.

Storumandeklarationen
Antagen av 51 markägare från Väster & Norrbotten i Storuman den 28 Jan 2006.(Ladda hem)

Statliga utredningar & skrivelser som berör ILO 169.
OBS!
Justitiekanslern (JK) anser "att det finns en viktig brist i utredningsarbetet." i de fyra samerättsliga betaänkanden
SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan. (även kallad Jakt och fiskeutredningen)
SOU 2005:17 Vem får jaga och fiska? - Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen
SOU 2005:79 Vem får jaga och fiska? - Historia, folkrätt och miljö
SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker (även kallad Gränsdragningskommissionen)

 

 

FAKTA / INFORMATION ILO169
Uppdaterad 2007 10 23