Remissvar Jakt och Fiskeutredningens slutbetänkande SOU 2005:116.

Remisssvar Jakt och fiskeutredningen
NÄTVERKET NORDEN

Exempel på remissvar anpassat för enskilda markägare

Exempel på remissvar anpassat för byalag

Exempel på remissvar anpassat för jakträttsinnehavare

 

Exempel på remissvar anpassat för enskild markägare i Norrbottens och Västerbottens lappmark.
Innehåll. Yrakande, grunder, äganderätten, utmark, urminneshävd, dubbelregistrering.

Exempel på remissvar anpassat för enskild markägare i .........................
Innehåll. Yrakande, grunder, äganderätten, utmark, urminneshävd, dubbelregistrering.

 

Ytterligare informatin
Stig Eskilsson 070-331 86 69 eller Ulla Andersson 090-285 91.
Skrivelsena finns i Word format och kan erhållas per mejl.