Avskrift från Avvittringsprotokoll för Vilhelmina övre avvittringslag.
 
Utrskrift i fdf.format
Uppdaterad 2009-02-23